สุรศาสตร์ กาขุนทด

ใบงานที่ 2 
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  พร้อมกับเขียนคำถาม

 

1. ให้บอกความแตกต่างของหน่วยความจำหลักรอมและหน่วยความจำหลักแรม

ans ROM และ RAM โดยวัตถุประสงค์
และทั่วไปจะเป็นองค็ประกอบเพื่อจะถูกใช้งานโดยหน่วยประมวลผล (Processing
Unit) จะรวมกันทำงานเป็นคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัด เครื่องคิดเลข
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์

*
นอกจากนั้นยังสามารถประยุืกต์ใช้งานอื่นมากมาก เช่น
- ใช้ ROM
เก็บตารางการเปิด-ปิดไฟในวงจรไฟวิ่งแบบต่างๆ โดยไม่ต้องมี Processor Unit
และ RAM
- ใช้ RAM ทำเป็น Solid State Disk ใช้เก็บข้อมูลแบบ Hard
disk โดยทำวงจรไฟเลี้ยงสำรอง เพื่อให้เก็บข้อมูลไว้ได้ตอนปิดเครื่อง
ทำให้ได้ Hard Disk ความเร็งสูงสุดยอด เป็นต้น

2. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยความจำหลัก  และหน่วยความจำรอง

ans  หน่วยความจำหลักมีหน้าที่ ในการเก็บ
ข้อมูล และโปรแกรม ที่จะให้ ซีพียู เรียกไป ใช้งานได้

หน้าที่ของหน่วยความจำรองแรม
ที่เป็น หน่วยความจำหลัก ส่วนที่ใช้งาน ไม่
สามารถ
เก็บโปรแกรม หรือข้อมูล ไว้นาน ได้ เพราะเมื่อ ปิดเครื่อง
หรือไฟฟ้าดับ
ข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน แรมจะหายไป ดังนั้น จึงต้อง มีหน่วยความจำรอง
เพื่อใช้ เก็บข้อมูล ที่ต้องการใช้งานต่อ และหากต้องการ
ใช้งาน เมื่อไรก็จะถ่าย
จาก หน่วยความจำรอง มาไว้ ที่หน่วยความจำหลัก ที่เป็น แรมเพื่อ
ให้หน่วย
ประมวลผล ทำงาน หน่วยความจำรอง ที่ใช้กัน ในระบบ คอมพิวเตอร์
มีหลายประเภท

3. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับเข้า  พร้อมอธิบาย

ans เมาร์

 ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาในระยะหลัง
ๆ นี้ สามารถติดต่อกับผู้ใช้โดยการใช้รูปกราฟิกแทนคำสั่ง
มีการใช้งานเป็น
ช่วงหน้าต่าง และเลือกรายการหรือคำสั่งด้วยภาพ
หรือสัญรูป (icon) อุปกรณ์รับเข้าที่นิยมใช้จึงเป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้
ที่เรียกว่า เมาส์ เมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งาน
ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นด้วยการใช้เมาส์
เลื่อนตัวชี้ไปยัง
ตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ ในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพก็สามารถใช้มือลากเมาส์
ไปมาได้
ระยะทางและทิศทางของตัวชี้
จะสัมพันธ์และ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับการเลื่อนเมาส

        เมาส์
แบ่งได้เป็นสองแบบคือ
แบบทางกลและแบบใช้เแสง แบบทางกล
เป็นแบบที่ใช้ลูกกลิ้งกลม
ที่มีน้ำหนักและแรง
เสียดทานพอดี เมื่อเลื่อนเมาส์
ไปในทิศทางใดจะทำให้ลูกกลิ้งเคลื่อนไปมาในทิศทาง
นั้น
ลูกกลิ้งจะทำให้กลไกซึ่งทำหน้าที่ปรับแกนหมุนในแกน
X
และแกน Y แล้วส่งผลไปเลื่อนตำแหน่งตัวชี้บนจอภาพ
เมาส์แบบทางกลนี้มีโครงสร้างที่ออกแบบได้ง่าย
มีรูปร่างพอเหมาะมือ ส่วนลูกกลิ้ง
จะต้องออกแบบให้กลิ้งได้ง่าย
และไม่ลื่นไถล
สามารถควบคุมความเร็วได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ระหว่างทาง
เดินของเมาส์และจอภาพ
เมาส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเมาส์
ลงไปบนแผ่นรองเมาส์
(mouse pad) 

แผ่นรองเมาส์ซึ่งเป็นตาราง
(grid) ตามแนวแกน X  และ Y เมื่อเลื่อนตัวเมาส์
เคลื่อนไปบน
แผ่นตารางรองเมาส์ก็จะมีแสงตัดผ่านตารางและสะท้อน
ขึ้นมาทำให้ทราบตำแหน่งที่ลากไป

เมาส์แบบนี้ไม่ต้องใช้ลูกกลิ้งกลม
แต่ต้องใช้แผ่นตารางรองเมาส์
พิเศษ
การใช้เมาส์จะเป็นการ
เลื่อนเมาส์เพื่อควบคุมตัวชี้บนจอภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
แล้วทำการยืนยันด้วยการ
กดปุ่มเมาส์ปุ่มกดบนเมาส์
มีความแตกต่างกัน
สำหรับเครื่องแมคอินทอช ปุ่มกดเมาส์จะมีปุ่มเดียว
แต่เมาส์ที่ใช้ กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอ
บีเอ็มส่วนใหญ่จะมี
2 ปุ่ม โดยทั่วไป ปุ่มทางซ้ายใช้เพื่อยืนยัน
การเลือกรายการและปุ่มทาง
ขวาเป็นการยกเลิกรายการ
เมาส์บางยี้ห้ออาจเป็นแบบ 3 ปุ่ม ซึ่งเรา
ไม่ค่อยพบในเครื่องระดับพีซี ส่วนใหญ่จะเป็นเมาส์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถานีงานวิศวกรรม
การเลือกซื้อเมาส์ควรพิจาณาจำนวนปุ่ม
ให้ตรงกับความต้องการของซอฟต์แวร์
ในระดับเครื่องพีซีแนะนำให้ใช้เมาส์
แบบสองปุ่ม
เพราะซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดสนับสนุน ใช้
งานเมาส์ประเภทนี้

4. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออก  พร้อมอธิบาย

ans  
จอภาพแบบนี้ตะใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เป็นจอภาพที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีหลอดรังสีอิเล็กตรอนคือการยิงแสง
อิเล็กตรอนไปยังผิวด้านในของจอภาพ
ผิวของจอภาพดังกล่าวจะฉาบด้วยสารฟอสฟอรัส
ทำให้ตำแหน่งที่มีอิเล็กตรอนวิ่งมาชนเกิดแสงสว่างขึ้น
แสงสว่างที่แต่ละจุดทำให้เห็นเป็นภาพ
การผลิตจอภาพแบบซีอาร์ทีได้พัฒนาตลอดเวลา
เช่น จอภาพเอ็กซ์วีจีเอ (XVGA)
เป็นรุ่นที่ปรับปรุงจากจอภาพสีละเอียดพิเศษ
สามารถแสดงภาพกราฟิกได้ละเอียดขนาด 1,024 X 768
จุดต่อตารางนิ้วและแสดงสีได้มากกว่า
256 สี
พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของจอภาพ
เช่น ขนาดของจอภาพซึ่งจะวัดตามแนวเส้นทะแยงมุมของจอ
ว่าเป็นขนาดกี่นิ้ว โดยทั่วไปจะมีขนาด
14 นิ้ว จอภาพที่แสดงผลงานกราฟิกบางแบบอาจต้องใช้ขนาดใหญ่ถึง 20 นิ้ว
ความละเอียดของจุดซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญญาณแถบความถี่ของจอภาพ
จอภาพแบบวีจีเอควรมีสัญญาณแถบความถี่สูงกว่า 25 เมกะเฮิรตซ์
สัญญาณแถบความถี่ยิ่งสูงยิ่งดี
จอภาพแบบเอ็กซ์วีจีเออาจแสดงผลแบบมัลติซิงค์ (multisync)
ใช้สัญญาณแถบความถี่สูงกว่า
60 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดของจุดยิ่งเล็กยิ่งมีความคมชัด เช่น ขนาดจุด 0.28
มิลลิเมตร
ภาพที่ได้จะคมชัดกว่าขนาดจุด 0.33 มิลลิเมตร
ค่าของสัญญาณแถบความถี่จึงเป็นข้อที่จะต้องพิจารณาด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์