ด.ช.กษิดิศ พันธุ์สวัสดิ์ ม.3/3 เลขที่ 17

1. อาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ อะไรบ้าง 10 ประเทศ ได้แก่ 1.1.ปรเทศทย 1.2.ประเทศกัมพูชา 1.3.ประเทศมาเลเซีย 1.4.ประเทศสิงคโปร์   1.5.ประเทศเวียดนา   1.6.ประเทศอินโดนีเซีย  1.7.ประเทศฟิลิปปินส์  1.8.ประเทศบรูไนตารุสซาลาม 1.9.ประเทศลาว 1.10.ประเทศพม่า

 

 

2. อาเซียนบวก มีประเทศอะไรบ้าง 

  2.1 อาเซียน +ประกอบด้วยสมาชิก 13 ชาติคือ ประเทศ10ประเทศในอาเซียน และประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ 

 

3. ในการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร   

3.1.ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมั่นคง

3.2.ทำให้มีการขยายตัวทางด้าน การค้าขาย และ เศรษฐกิจ

3.3.ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านคมนาคมให้ทันสมัยขึ้น

3.4.ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและหลายภาษามากขึ้น

3.5.ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการบริการ

3.6.ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเกษตร และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

3.7. ทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น

3.8.ทำให้มีการลงทุนธุกิจในประเทศไทยมากขึ้น

3.9.ทำให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมไทยกับประเทศต่างๆในอาเซียน 

3.10.ทำให้มีแรงงานไทยไปทำงานตามประเทศต่างๆและประเทศต่างๆสามารถมาทำงานในไทยได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์