ม.พายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nurse) ที่พร้อมด้วยความก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองจากสภาการพยาบาล 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวท. ปวส. ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
-เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
-เพศหญิง ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม                
-เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
-มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร 49,000 บาท ชำระเมื่อลงทะเบียนเรียน
 
เงื่อนไขการรับสมัคร
  -สอบข้อเขียน 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทางสุขภาพ
  -สอบสัมภาษณ์
  -ตรวจร่างกายเบื้องต้น
 
เอกสารประกอบการสมัคร
  -รูปถ่าย 2 นิ้ว (หน้าตรงไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
  -ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
  -สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  -สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  -หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  -ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
 
วิธีการสมัคร  
  สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2  กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร.0-5330-6418 ต่อ 4102, 4140 สายตรง โทร.0-5324-7675 อาจารย์ยุคนธร สันติธรรม โทร.0-5330-6418 ต่อ 4107 หรือ 08-9632-0532
สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.0-5385-1478 ต่อ 240, 241 http://nurse.payap.ac.th  และ http://www.payap.ac.th
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์