มหิดลสอบตรง ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่สมบูรณ์แบบในบ้านเรา มีความหลากหลายในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับระดับโลกหลายสถาบัน อาทิ Time Higher Education (THE) World University Ranking และ Quacquarelli Symonds Asian University Ranking (QS APPLE) เป็นต้น
 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมามีด้วยกัน 5 ระบบ ได้แก่
1.ระบบมหิดลโควตา
รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบบโควตากำหนด โดยสมัครกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง และสอบข้อเขียนรับตรงร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และเมื่อผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะนำเข้าไปในระบบ Clearing House ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวต่อไป
 
 
การรับสมัครในระบบมหิดลโควตา
-วันที่ 15 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2554 
-นักเรียนสมัครออนไลน์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ค่าสมัคร 100 บาท)
 
2.ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยสมัครและสอบข้อเขียนกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง
 
3.การคัดเลือกโดย กสพท.
ในปีการศึกษา 2555 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการรับสมัคร และจัดสอบวิชาเฉพาะ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 
4.ระบบแอดมิชชันกลาง
การคัดเลือกในระบบแอดมิสชั่นส์กลาง ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ 
 
5.ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย
คณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล บางคณะมีหลักสูตรหรือโครงการพิเศษ ที่รับสมัครและคัดเลือกเป็นพิเศษนอกเหนือจากระบบข้างต้น เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรที่รับผู้มีประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ หรือหลักสูตรที่รับผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น กีฬาและดนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครโดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเองทั้งหมด 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครได้จากเว็บเพจของบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะ/สถาบัน 
 
สนใจสมัครเข้าศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2849-4586-98, 0-2849-4572, 0-2849-4575, 0-2849-4584 หรือ http://www.mahidol.ac.th/quota2012
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์