ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2) ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2555 
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับ
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ปริญญาตรีใบที่ 2)  จำนวน 20 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -มีสัญชาติไทย
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 -มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 -ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                   วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ทาง www.mfu.ac.th
สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
                    วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555
สถานที่สอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร
 เวลา 13.30-14.00 น. ลงทะเบียน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
 สถานที่สอบคัดเลือกจังหวัดเชียงราย
 เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน ณ ส่วนรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108
 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (Tele-Conference)
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=6298
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครติดต่อที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 สำนักงานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6689  ส่วนรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5391-6103-5 หรือ www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์