การแยกสารเนื้อเดียว

รูปภาพของ rujaruk

การแยกสารเนื้อเดียว        สารเนื้อเดียวอาจมีองค์ประกอบของสารเพียงอย่างเดียว  หรือมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้  และองค์ประกอบในสารเนื้อเดียวสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น  การระเหยแห้ง  การกลั่น  การตกผลึก  โครมาโทกราฟี  เป็นต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวนั้นๆ1.  การระเหยแห้ง  เหมาะสำหรับการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่เกิดจากของแข็งผสมกับของเหลว  ไม่ว่าของแข็งนั้นจะละลายในของเหลวหรือไม่  เช่น  การแยกเกลือจากน้ำเกลือ  การแยกน้ำตาลจากน้ำเชื่อม  เป็นต้น2.  การตกผลึก  เหมาะสำหรับการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่เกิดจากของแข็งผสมกับของเหลว   โดยของแข็งจะต้องละลายในของเหลวจนได้สารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง  เมื่อทิ้งไว้ให้สารละลายเย็นลง  ของแข็งจะตกผลึกคล้ายกับการตกตะกอน  เช่น  การตกผลึกของสารส้ม  เป็นต้น3.  การกลั่น  เหมาะสำหรับแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่เกิดจากของเหลวผสมของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมากๆ  เช่น  น้ำผสมแอลกอฮอล์  เป็นต้น4. วิธีโครมาโทกราฟี  เหมาะสำหรับแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปละลายอยู่ในตัวทำละลายเดียวกัน  โดยอาศัยหลักการที่ว่า สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายต่างกัน และสามารถเคลื่อนที่บนตัวดูดซับบางชนิดได้ไม่เท่ากัน จึงทำให้สารแต่ละชนิดแยกออกจากกันได้  ดังนั้นวิธีโครมาโทกราฟีจึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ  2  ส่วน  คือ            4.1  ตัวทำละลาย  ทำหน้าที่ละลายองค์ประกอบของสารให้แยกออกจากกันได้แก่    น้ำ  แอลกอฮอล์  เป็นต้น           4.2  ตัวดูดซับ  ทำหน้าที่ให้สารซึมผ่าน  เช่น  ชอล์ก  กระดาษกรอง  โดยสารที่ ละลายในตัวทำละลายได้ดี และถูกดูดซับโดยตัวดูดซับได้น้อย  จะเคลื่อนที่ไปได้เร็ว  ส่วนสารที่ละลายในตัวทำละลายได้น้อย และถูกดูดซับโดยตัวดูดซับได้มาก จะเคลื่อนที่ไปได้ช้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์