ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับโควตา ระดับโรงเรียน-จังหวัด ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เพียงแต่นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
 
ประเภทโควตาและจำนวนรับ
- โควตาโรงเรียน หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 9 จังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี
จำนวนรับเข้าศึกษา 745 คน กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้
1.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 500 คน 
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 30 คน
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 30 คน
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 30 คน
5.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน
6.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 30 คน
7.กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 45 คน
8.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 30 คน
 
-โควตาจังหวัด หมายถึง การคัดเลือกนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นในเขต 9 จังหวัด ดังนี้ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี
จำนวนรับเข้าศึกษา 1,500 คน กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้
1.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,000 คน 
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 50 คน
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 50 คน
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 50 คน
5.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 คน
6.กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 50 คน
7.กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 100 คน
8.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 50 คน
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2555 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ หรือแผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.75
สมัครและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครได้ที่ www.sut.ac.th/ces
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์