มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงป.ตรี ประจำปี 2556

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโควตารับตรงทั่วประเทศ 2556 ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่าแท้จริง
2.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการเป็นภาษาอังกฤษ
3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเท่าเทียบเท่า 
5.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นม.4-ม.5) ดังนี้ 
  5.1 สาขาวิชาการด้านศิลปศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชากการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดรับนักเรียนทุกแผนการศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาทุกแผนก และนักศึกษา กศน.
  -มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00 
  5.2 กลุ่มสาขาวิชาทางด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
  -ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์) หรือแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (สายศิลป์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ) เท่านั้น 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00 
5.3 กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตกายภาพบำบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต และพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์) เท่านั้น
  -มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 2.00 
  -มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00 
 
  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 
  กำหนดการ
  รับสมัคร 15 สิงหาคม-28 กันยายน 2555
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ 12 ตุลาคม 2555
  สอบข้อเขียน 24 ตุลาคม 2555
  สอบสัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2555
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2555
  ยืนยันสิทธ์ 23 พฤศจิกายน 2555-7 ธันวาคม 2555
 
  คุณสมบัติ
  -GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00
  ค่าสมัคร : 300 บาท
  สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ทื มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.0-5391-6103-5 E-mail: admission@mfu.ac.th Website: http://www.admission.mfu.ac.th/
 
 
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์