456

4.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ 4.1.1=สิ่งที่ได้รับกรแก้ไขแล้วจากคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นผลลัพธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 4.1.2 =ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ

กาวิเคราะห์ตัวแปร 4.1.3 =ข้อมูลที่เก็บใว้ในโปรแกรมเพื่อช่วยการประมวลผล

การวิเคราะห์วิธีการ = ลำดับในการแก้ปัญหา

4.2 ตอบ โครงสร้างตามลำดับ

โครงสร้างแบบมีทางเลือก

-เฉพาะเงือนไขที่เป็นจริง

-เลือกทำงานระหว่าจริงหรือเท็จ

-คำสั่งทำงานซ้อนกัน

-คำสั่งหลายทางเลือก

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

4.3ตอบ แสดงการทำงานโดยมีจุดเริ่มต้นเพียงจุดเดียวและสิ้นจุดที่จุดเดียวและจะถูกประมวลผลเพียงครั่งเดียว

5.1 โดยมีการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเป็นจริงตามเงือนไขหรือไม่หากเป็นจริงจะเกิดในอีกคำสั่งหนึ่งหรือเป็นเท็จก็จะแสดงในอีกคำสั่งอีกชุดต่อไป

5.2 4ประเภท -เฉพาะเงือนไขที่เป็นจริง ทำงานเฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั่น

-เลือกทำงานระหว่าจริงหรือเท็จ ทำให้เกิดสองคำสั่งโดยเป็นชุดคำสั่งจริงและคำสั่งเท็จ

-คำสั่งทำงานซ้อนกัน ไม่ว่าจะเกิดข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จก็จะประมวลคำสั่งต่อไป

-คำสั่งหลายทางเลือก เป็นการเลือกว่าข้อมูลที่ได้รับมาตรงกับข้อมูลส่วนใดของคำสั่ง

6.1 เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

6.2 ภาษา C

c ใช้ได้ในไมโครซอฟต์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขนาด 8 บิต 16 บิต 32 บิต หรือ คอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม มีการพัฒนาการใช้งาน เพื่อไห้เป็นมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์