การนอนหลับ

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เรานอนหลับ หลายคนเชื่อว่าการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองได้รับการพักผ่อนแต่ที่จริงสมองมีบทบาทมากในขณะที่เรานอนหลับ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยจนสามารถแบ่งช่วงเวลาของการนอนหลับออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆคือช่วง REM (Rapid Eyes Movement)และช่วง Non-REM(Non-Eyes Movement)Smile

เริ่มจากการนอนหลับในช่วง REM จะเป็นช่วงที่กล้ามเนือตายังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่โดยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องประมาณ70-90 นาที หลังจากที่เรานอนหลับโดยเฉลี่ยจะเกิดช่วง REM นี้ประมาณ3-5ครั้งต่อคืน ในช่วงนี้สมองจะเริ่มทำงานและพบว่าอัตราการหายใจและความดันโลหิตจะเพื่มขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสมองจะยังทำงานแต่ร่างกายของเราจะยังคงนอนนิ่งไม่ขยับ นั้นเป็นเพราะธรรมชาติกำหนดมาเพื่อให้เราเกิดความฝันในช่วงนี้

ส่วนช่วงการนอนหลับแบบ Non-REM สามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นย่อยดังนี้ คือ

ขั้นที่1ช่วงที่ยังหลับไม่สนิท เป็นช่วงเวลาช่วงแรกๆของการนอนหลับ เราจะรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น กล้ามเนื้อในร่างกายจะเริ่มคลายตัว ขั้นนี้หารมีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามารบกวน เราสามารถตื่นจากการนอนได้ง่าย

ขั้นที่2 ช่วงที่เริ่มเข้าสู่การนอนหลับ หลังจากขั้นที่1ประมาณ10-20นาทีเราจะเข้าสู่การหลับในขั้นที่2ซึ่งขั้นนี้พบว่า อัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจจะเริ่มช้าลง

ขั้นที่3 และ ขั้นที่4 ช่วงที่เราเริ่มหลับสนิท ในขั้นที่3 หากตรวจคลื่นสมองดูจะพบว่าสมองจะผลิตคลื่นสมองที่เรียกว่า"เดลต้า"ซึ่งเป็นคลื่นที่มีขนาดใหญ่(แอมปลิจูดสูง)และความถี่ต่ำ นอกจากนั้นพบว่าการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดด้วย และเมื่อเข้าสู่ขั้นที่4 การหายใจจะเป็นจังหวะมากขี้น ถ้าหากเราถูกปลุกให้ตื่นในช่วงนี้เราจะไม่สามารถปรับตัวได้โดยจะทำให้รู้สึกสับสน ไม่สบายตัวอยู่ประมาณ 2-3 นาที หลังจากการตื่นนอน เช่น การสะดุ่งตื่นกลางดึก ปัสสวะรดที่นอน ฝันร้ายหรือเกิดอาการละเมอ ซึ่งอาจพบได้ในวัยเด็ก

คนส่วนใหญ่มักไม่คำนึงถึงความสำคัญของการนอนหลับ เพราะคิดว่ามันเป็นเพียงแต่กิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน แต่เราอาจคาดไม่ถึงว่าการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอนั้นอาจส่งผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายลงลด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่