ส่งงาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4/1 ปีการศึกษา 1/2555 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

รูปภาพของ pnmachiwa

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง เซต จำนวน 1 เรื่อง โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน

2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง เซต

3. จัดทำโครงงาน 1 เรื่อง

4. จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ( 5 บท )

5. จัดบอร์ดนำเสนอโครงงาน 1 ชิ้น

6. กำหนดส่ง และนำเสนอชิ้นงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2555

7. ส่งได้ที่ http://www.thaigoodview.com/pnmachiwa/node/41255

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 165 คน กำลังออนไลน์