ส่งงาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4/1 ปีการศึกษา 1/2555 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

รูปภาพของ pnmachiwa

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง เซต จำนวน 1 เรื่อง โดยมีวิธีการดังนี้

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน

2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง เซต

3. จัดทำโครงงาน 1 เรื่อง

4. จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ( 5 บท )

5. จัดบอร์ดนำเสนอโครงงาน 1 ชิ้น

6. กำหนดส่ง และนำเสนอชิ้นงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2555

7. ส่งได้ที่ http://www.thaigoodview.com/pnmachiwa/node/41255

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์