อาหารท้องถิ่น พืชผัก ผลไม้ของประเทศในอาเซียน

รูปภาพของ rsm53587

อาหารท้องถิ่น พืชผัก ผลไม้ของประเทศในอาเซียน

 

1.ประเทศกัมพูชา

อาหารยอดนิยมของประเทศกัมพูชา ได้แก่

อาม็อก (Amok)