ม.ธรรมศาสตร์รับตรงป.ตรี


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดโครงการรับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.th


สำหรับการคัดเลือกแบบรับตรง แบ่งออกเป็น
การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (ที่ www.niets.or.th)
1. GAT PAT
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PAT1, PAT3)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT, PAT1, PAT2)
-คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT, PAT2)
2. วิชาสามัญ 7 วิชา
-คณะสหเวชศาสตร์
(ใช้ 6 วิชา ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ที่ไม่ใช้ และ ใช้ GAT, PAT2 ประกอบการสอบสัมภาษณ์ แต่ไม่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือก)
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเองและ GAT PAT (ที่ www.niets.or.th)
-คณะนิติศาสตร์ (GAT)
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน (GAT) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT, PAT6)
การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง (ที่ www.reg.tu.ac.th)
-คณะรัฐศาสตร์
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
-คณะเศรษฐศาสตร์
-คณะสาธารณสุขศาสตร์
-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคัดเลือกโดยใช้ คะแนน  Smart — I   (ที่ www.smart.bus.tu.ac.th)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1605 และ 1607

ขั้นตอนการรับสมัคร
-ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด
-ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ)
-ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2555


อ่านรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2556/BA/56_direct_all.pdf

ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak