ราชมงคลพระนคร คัดเลือกโควตาป.ตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 กรณีพิเศษ (โควตา) 3 ประเภท ได้แก่
1.โควตาพิเศษของคณะฯ พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
2.โควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา พิจารณาจากผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของสถานศึกษา และมีเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด
3.โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักเรียน ในคณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


ขั้นตอนการสมัครสอบ
-ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ต้องการจะปรากฎเครื่องหมาย * แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูล ระบบจะออกใบ Pay In ค่าสมัครเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
-เมื่อได้รับใบ Pay In แล้ว ให้ผู้สมัครไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยไม่ต้อง Fax หรือนำหลักฐานการชำระเงินส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินตรวจสอบการชำระเงินกับธนาคารเอง
-เมื่อชำระเงินแล้ว รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันทำการถัดไป โดยป้อนรหัสใบสมัคร กับรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ระบบจะออกเลขประจำตัวผู้สอบให้
-เมื่อชำระค่าสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ เพื่อนำมาใช้สอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้สอบ


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6302-7 ในวันเวลาราชการหรือติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์