ค่าย KUBOTA Smart Farmer Camp 2012

สยามคูโบต้าเปิดโครงการค่ายเยาวชน KUBOTA Smart Farmer Camp หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งหวังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม โดยใช้แนวคิดการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยรับสมัครเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 16 - 22 ปี จำนวน 120 คน เพื่อเข้าค่ายเยาวชน KUBOTA Smart Farmer Camp 2012 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2555 เป็นเวลา 5 วัน ณ จังหวัดปทุมธานี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เชิญชวนเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตร อายุตั้งแต่ 16 - 22 ปีบริบูรณ์และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา หรือ อุดมศึกษา ในทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน          KUBOTA Smart Farmer Camp 2012 จำนวน 120 คน ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคมนี้ โดยมีเป้าหมายหลักให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม รวมถึงทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่  และสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนในภาคเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องในชุมชนของตนเอง โดยใช้แนวคิดการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบกิจกรรมค่ายเยาวชน KUBOTA Smart Farmer Camp นั้น นอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การดูงานในสถาบันหรือองค์กรที่มีประโยชน์ต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ พูดคุยกับเกษตรกรตัวอย่างที่พร้อมมาให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการทำการเกษตร และน้อง ๆ ยังจะได้รับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของยุวเกษตรกรอีกด้วย น
 
 
น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamkubota.co.th และส่งใบสมัครกลับมาที่  Email  kubotasmartcamp@check.co.th พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว เขียนบทความ ในหัวข้อ “มุมมองภาคการเกษตรของประเทศไทยในอนาคตและบทบาทของตัวน้องเองว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างไร” จำนวนไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Call Center 0-2158-9292 หมดเขตรับใบสมัครในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.siamkubota.co.th และการแจ้งทางอีเมล์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์