สอบตรงสถาปัตย์ ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัครนักศึกษาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 40 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
รับสมัคร: 20 สิงหาคม -1 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน: 22-23 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 19 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์: 24 พฤศจิกายน 2555 (เฉพาะผู้ผ่านสอบข้อเขียน)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก: 3 ธันวาคม 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา: 7 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 15 ธันวาคม 2555
 
วิธีการสมัคร
-สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2556 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท ภายในวันที่กำหนดไว้ในใบรับสมัคร
-พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย (โดยผู้สมัครจะต้องเก็บส่วนที่ทางธนาคารคืนให้ไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท ทั้งนี้ คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
-พิมพ์บัตรสอบ ให้พิมพ์บัตรสอบซึ่งภายในบัตร สอบจะระบุชื่อนามสกุล รูปถ่าย เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบไว้หลังจากการชำระเงินผ่านธนาคารแล้วประมาณ 5 วัน ถือว่าได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ผู้สมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรกต ธัชศฤงคารสกุล โทร. 08-5918-1454 หรือ คุณวิมลพร น้อยสังข์ โทร. 08-5918-1525 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arch.su.ac.th/admission2556/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์