finalm312

รูปภาพของ rsmniphon
รูปภาพของ rsmniphon

คะแนนปลายภาค ส่วนที่ 1(20 คะแนน) และคะแนนส่วนที่ 2(20 คะแนน) คะแนนปลายภาค 10 คะแนน
      ในคะแนนส่วนที่ 2 (20 คะแนน)  ถ้านักเรียนต้องการเพิ่มคะแนนในส่วนที่ 2 สามารถทำได้ด้วยการเข้าไปทำข้อสอบ
ที่ link ต่อไปนี้ refinal312 เพิ่มเติมได้ ด้วยการสร้างblog แล้วแจ้ง link เพื่อให้ครูเข้าไปด้วยได้ ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2555 

                                                                  

 

 คะแนนปลายภาค 10 คะแนน

เลขที่1(0-0)=0 คะแนน เลขที่2(14-6)=5 คะแนน เลขที่3(12-2)=4 คะแนน เลขที่4(14-1)=4 คะแนน เลขที่5(10-6)=4 คะแนน
เลขที่6(15-8)=6 คะแนน เลขที่7(13-8)=5 คะแนน เลขที่8(14-8)=6 คะแนน เลขที่9(12-6)=5 คะแนน เลขที่10(14-8)=6 คะแนน
เลขที่11(11-5)=4 คะแนน เลขที่12(12-2)=4 คะแนน เลขที่13(13-8)=5 คะแนน เลขที่14(17-9)=7 คะแนน เลขที่15(17-14)=8 คะแนน
เลขที่16(13-17)=8 คะแนน เลขที่17(11-6)=4 คะแนน เลขที่18(15-10)=6 คะแนน เลขที่19(11-6)=4 คะแนน เลขที่20(13-9)=6 คะแนน
เลขที่21(14-10)=6 คะแนน เลขที่22(13-4)=4 คะแนน เลขที่23(15-8)=6 คะแนน เลขที่24(17-14)=8 คะแนน เลขที่25(14-8)=6 คะแนน
เลขที่26(17-8)=6 คะแนน เลขที่27(12-3)=4 คะแนน เลขที่28(11-7)=5 คะแนน เลขที่29(15-17)=8 คะแนน เลขที่30(14-7)=5 คะแนน
เลขที่31(11-7)=5 คะแนน เลขที่32(16-14)=8 คะแนน เลขที่33(13-8)=5 คะแนน เลขที่34(14-11)=6 คะแนน 0 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์