ห้องเรียนออนไลน์ ... ครูหลุยส์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพของ npskrulouis

 ห้องเรียนออนไลน์ ... ครูหลุยส์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี  

   

 


      

ปีการศึกษา 2555 
     ภาคเรียนที่ 1     
     หน่วยที่ 1 ตรรกศาสตร์

     Innocent ประพจน์
               เนื้อหา
               VDO ที่น่าสนใจ 
               แบบทดสอบ


     Innocent ตัวเชื่อมประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม 


     Innocent ประพจน์ที่สมมูลกัน และประพจน์ที่เป็นนิเสธกัน 


     Innocent สัจนิรันดร์


     Innocent ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ


     Innocent การอ้างเหตุผล

     หน่วยที่ 2 ระบบจำนวนจริง

     Laughing ระบบจำนวนจริง


     Laughing สมบัติของจำนวนจริง


     Laughing การแก้สมการตัวแปรเดียว


     Laughing สมบัติของการไม่เท่ากัน


     Laughing ช่วงของจำนวนจริง และการแก้อสมการ 

     Laughing ค่าสัมบูรณ์


     Laughing สัจพจน์ความบริบูรณ์

ปีการศึกษา 2555
    

 

ภาคเรียนที่ 2 
     หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
     Smile ความสัมพันธ์


     Smile คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน 


     Smile ความสัมพันธ์ โดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์  


     Smile กราฟของความสัมพันธ์ 


     Smile อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 
  

     หน่วยที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 
     Kissระยะห่างระหว่างจุดสองจุด


     Kiss จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด


     Kiss ความชันของเส้นตรง


     Kiss สมการของกราฟเส้นตรง


     Kiss ระยะห่างระหว่างเส้นกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน 

 

   

 

 


  

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์