งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ npskrulouis

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 2/2555

 ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ทุกคนทำกิจกรรม ดังนี้ (10 คะแนน)
1. สมัครสมาชิกพร้อมใส่ภาพตนเองให้เรียบร้อย
2. ให้นักเรียนแนะนำตนเอง
  โดยทักทายและร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
3. ให้สร้าง
blog เกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์ที่นักเรียนชอบมากที่สุด เนื้อหาไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด มีภาพประกอบไม่น้อยกว่า 1 รูป และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพด้วย
4. เมื่อทำงานเสร็จสิ้นให้แสดงความคิดเห็นด้านล่าง พร้อมทั้ง บอก
URL ยกตัวอย่าง เช่น http://www.thaigoodview.com/node/ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
  

 

เอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี

 

 http://www.thaigoodview.com/node/147103

นาย สามารถ ศรีสุวรรณ ม. 6/2 เลขที่ 22 

ผศ.ดร.ทพญ.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ

 

 

 http://www.thaigoodview.com/node/148276

น.ส. เนตรนภา กลัดโพธิ์ ม.6/2 เลขที่ 13

 

รูปภาพของ npskrulouis

ส่งครั้งที่ 1 จำนวน 20 คน
ส่งครั้งที่ 2 จำนวน  4คน

รวมเป็น 24 คน ขาดส่ง 8 คน

รูปภาพของ NPS13975

นักคณิตศาสตร์ที่ชอบ

ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat)

 

น.ส.ปภัสรา ปิ่นทอง ม.6/2 เลขที่ 30 

http://www.thaigoodview.com/node/148135 

รูปภาพของ NPS11919

Sir Isaac Newton) - เพิ่มใหม่ :)

เซอร์ไอแซก นิวตัน

เกิด วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1642 เมืองลินคอร์นเชียร์ (Lincohnshire) ประเทศอังกฤษ (England)

เสียชีวิต วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1727 กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)

ผลงาน  - ตั้งกฎแรงดึงดูดของโลก

- ตั้งกฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

- ตั้งทฤษฎีแคลคูลัส (Calculus)

- ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง
 
- ค้นพบสมบัติของแสงที่ว่า แสงสีขาวประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง

 

Name  : นายกฤษณวรรธน์  อุ่นเรือน ชั้นม.6/2  เลขที่ 1

Link    : http://www.thaigoodview.com/node/73650


นักคณิตศาสตร์ที่ผมชื่นชอบ ออยเลอร์ 

่นายเทพนรินทร์ ผาสุขมูล ม.6/2 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/147249

 

http://www.champa.kku.ac.th/kittikorn/math/comb/chapter1/graph_origin.htm

ชอบนักคณิตศาสตร์คนนี้

นายนัฐพงษ์ อินทวารี เลขที่่ 4  ม.6/2

http://www.thaigoodview.com/node/147129

รูปภาพของ npskrulouis

ตรวจแล้วจ้า 6/2 ส่ง 20 คน

รูปภาพของ NPS11979

นักคณิตศาสตร์ที่ผมชื่นชอบ ปีทาโกรัส

นายอินทัช ชำนาญหัตถ์ ม.6/2 เลขที่10  

http://www.thaigoodview.com/node/146875

http://math-tiger.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html 

รูปภาพของ nps11920

นักคณิตศาสตร์ที่ผมชื่นชอบ ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat)

            แฟร์มาต์เป็นชาวฝรั่งเศส เป็นนักคณิตศาสตร์ในยุคของการพัฒนาศิลปวิทยา เขาเกิดในวันที่ 17 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1601 แฟร์มาต์เป็นบุตรชายพ่อค้าขายเครื่องหนังผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของฝรั่งเศส  แฟร์มาต์มีผลงานที่สำคัญในเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น 

 

แหล่งที่มา: http://blog.eduzones.com/dena/4114  

นายคณิน ใจชื่น ม.6/2 เลขที่ 2    

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ

 เอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี

http://www.thaigoodview.com/node/147103 

 

นาย สามารถ ศรีสุวรรณ ม. 6/2 เลขที่ 22 

http://www.freewebs.com/thn861/mathematician.htm

รูปภาพของ nps13966

นางสาวนริศรา  ระวาดชิต ม.6/2  เลขที่ 28

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ  อันเดรย์ นิโคลาเยวิช คอลโมโกรอฟ

http://www.thaigoodview.com/node/147088 

 

 

http://www.htc.ac.th/math/web5147/kaned2.jpg 

รูปภาพของ nps13634

ชื่อนางสาวภาวิณี  พลท้าว  ม.6/2  เลขที่ 19

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบคาร์ล ฟรีดริช เกาส์ 

http://www.thaigoodview.com/node/147079 

 

http://krootee.files.wordpress.com/2010/07/kao.jpg 

รูปภาพของ nps13524

ชื่อนางสาว  นุชนาถ  บุญเกิด  ม.6/2  เลขที่  18

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ อาร์คิมีดีส : Archimedes

http://www.thaigoodview.com/node/147076 

 

http://krootee.files.wordpress.com/2010/07/archimedes.gif 

รูปภาพของ nps12034

นางสาววนิดา เหมือนจิตร

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ  เลออนฮาร์ด ออยเลอร์

http://math-tiger.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html 

 

 

http://krootee.files.wordpress.com/2010/07/euler.gif 

รูปภาพของ NPS13526

ชื่อ นางสาวประวีณา รัตรุ่งโสภณ ม. 6/2 เลขที่ 19

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ  ปิแยร์ เดอ แฟร์มาต์ (Pierre de Fermat

http://www.thaigoodview.com/node/147072 

 

 

http://krootee.files.wordpress.com/2010/07/his_fermat.jpg 

รูปภาพของ nps13638

ชื่อ  นางสาวเกษรินทร์  เนื่องชมภู  ม.6/2  เลขที่  24

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบ  ยูคลิดแห่งอเล็กซานเดรีย

http://www.thaigoodview.com/node/142829

 

http://krootee.files.wordpress.com/2010/07/euklid.jpg 

รูปภาพของ nps11988

ใหม่ นางสาว นัจนันท์  ทองสวัสดิ์

ชอบ ยูคลิดแห่งอเล็กซานเดรีย (Euclid of Alexandria)

 http://math-tiger.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html

รูปภาพของ nps13528

ใหม่ นางสาวสุวิภา  พันธุมิตร  เลขที่20

ชอบ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) 

 

 http://math-tiger.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html

รูปภาพของ nps12033

ใหม่ นางสาวรัตนากร  ธรรนิยม 

ชอบ Johann Carl Friedrich Gauß

 

 http://teacher.aru.ac.th/waraporn/images/stories/pdf/gauss.pdf

http://www.thaigoodview.com/node/146921

 

nuk33

 

 

 

 

 

 

นาย ณัชพล บุญจูบุตร ม.6/2 เลขที่ 3 

รูปภาพของ nps11942

นางสาวจิตติมาภรณ์ จันทศิลา ชั้นม.6/2 เลขที่ 8
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

นักคณิตศาสตร์ที่ชื่นชอบค่ะ  Blaise Pascal

 http://www.thaigoodview.com/node/146918

 

http://math-tiger.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html 

ชอบมากคับ

http://www.thaigoodview.com/node/146896

นายอิทธิพล ทองพุฒ เลขที่ 7 ม.6/2 :))

ชอบคนนี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/146892

นายพงษธร อยู่สุข เลขที่ 5 ม.6/2

ประทับใจแนวคิดครับ

http://www.thaigoodview.com/node/146891

 

นายพรชัย คำเชิด เลขที่ 6 ม.6/2

ประทับใจแนวคิดครับ

http://www.thaigoodview.com/node/146891

นายพรชัย คำเชิด เลขที่ 6 ม.6/2

รูปภาพของ NPS11955

ดิฉันชอบมากอะค่ะคนนี้

http://www.thaigoodview.com/node/146889?q=node/146889

นางสาวสุวรรณี เวชสิทธิ์ ม.6/2 เลขที่ 9  ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ NPS12098

ผมสนใจนักคณิตศาตร์คนนี้มาก
http://www.thaigoodview.com/node/146885

 

นายอาทิตย์ สุขชู เลขที่ 16 ม.6/2  ส่งละนะอาจารย์  ^^

รูปภาพของ npskrulouis

ตรวจแล้วจ้า

รูปภาพของ npskrulouis

ตรวจแล้วจ้า 6/2 ส่ง 20 คน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์