การแจกแจงปกติ

รูปภาพของ npskrulouis

การแจกแจงปกติ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ เรื่อง การแจกแจงปกติ  ครูหลุยส์ได้รวบรวมมาจากหนังสือ สืบค้นข้อมูลทาง websile และสอบถามผู้รู้


ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/Image.asp?ID=1934610

 

           การแจกแจงปกติ   เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูล   ซึ่งให้เส้นโค้งมีลักษณะเป็นรูประฆัง  และสมการของเส้นโค้งขึ้นอยู่กับ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งการแจกแจงปกติ  สามารถนำไปใช้ในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

          การแจกแจงปกติ  (Normal  distribution)
          ข้อมูลที่มีการแจกแจงสมมาตร  เรียกว่า  แจกแจงปกติ  เส้นโค้งมีลักษณะเป็นรูประฆัง  ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เส้นโค้งปกติ   เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือน้อย   ขึ้นอยู่กับการกระจายข้อมูล  ถ้าข้อมูลมีการกระจายมาก  เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งน้อยหรือค่อนข้างแบนแต่ถ้าข้อมูลมีการกระจายน้อย  เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมาก การแจกแจงปกติเป็นการแจกแจงที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์ หรือข้อมูลธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการแจกแจงชนิดนี้  ลักษณะของเส้นโค้งปกติจะแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 338 คน กำลังออนไลน์