การแจกแจงปกติ

รูปภาพของ npskrulouis

การแจกแจงปกติ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ เรื่อง การแจกแจงปกติ  ครูหลุยส์ได้รวบรวมมาจากหนังสือ สืบค้นข้อมูลทาง websile และสอบถามผู้รู้


ที่มาของภาพ http://www.myfirstbrain.com/thaidata/Image.asp?ID=1934610

 

           การแจกแจงปกติ   เป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูล   ซึ่งให้เส้นโค้งมีลักษณะเป็นรูประฆัง  และสมการของเส้นโค้งขึ้นอยู่กับ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งการแจกแจงปกติ  สามารถนำไปใช้ในการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

          การแจกแจงปกติ  (Normal  distribution)
          ข้อมูลที่มีการแจกแจงสมมาตร  เรียกว่า  แจกแจงปกติ  เส้นโค้งมีลักษณะเป็นรูประฆัง  ซึ่งมีชื่อเรียกว่า เส้นโค้งปกติ   เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมากหรือน้อย   ขึ้นอยู่กับการกระจายข้อมูล  ถ้าข้อมูลมีการกระจายมาก  เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งน้อยหรือค่อนข้างแบนแต่ถ้าข้อมูลมีการกระจายน้อย  เส้นโค้งปกติจะมีความโด่งมาก การแจกแจงปกติเป็นการแจกแจงที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  ทั้งนี้เพราะเหตุการณ์ หรือข้อมูลธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการแจกแจงชนิดนี้  ลักษณะของเส้นโค้งปกติจะแตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์