สามย่านจ้าาาาาาาาาาาา

รูปภาพของ sss28648

ตลาดสามย่าน (Samyan Market)

หนึ่งในตลาดสด ที่มีความเป็นมายาวนาน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอันดับต้นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ก็คือ “ตลาดสามย่าน” ที่มีประวัติยาวนานกว่าสี่ทศวรรษตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณจุฬาลงกรณ์ ซอย 15 ขนาดพื้นที่ประมาณ 2.92 ไร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของตลาดชุมชน ว่า “ตลาดสามย่าน” แห่งนี้ที่มีต่อวิถีชีวิตความจำเป็นต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ กำหนดแผนงานย้ายตลาดสามย่านเดิม โดยก่อสร้างอาคารตลาดสามย่าน แห่งใหม่ทดแทน ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม 2550 ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 75 ล้านบาท มีที่ตั้งอยู่ในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณระหว่างซอยจุฬาฯ 32 และ จุฬาฯ 34 ขนาดพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่จอดรถ 2 ไร่ และตัวอาคารตลาด ประมาณ 2 ไร่ ลักษณะตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,200 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นแผงจำหน่ายสินค้าประเภทของสด อาทิเช่น อาหารทะเล เนื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และของอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ชั้นบนเป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม...

 

http://www.property.chula.ac.th/web/units/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99

เหตุแห่งการย้ายตลาดสามย่านนั้น เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบตลาดสดให้เกิดความเหมาะสม และเป็นตัวอย่าง ของตลาดที่ดี สามารถรองรับการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนคงความเป็นตำนาน และเอกลักษณ์ของ ตลาดสดที่มีชื่อเสียงให้คงอยู่ต่อไป โดยพัฒนาให้เป็นตลาดที่คงการบริการแก่ชุมชน ในระดับเดิมมีระบบ สาธารณูปโภคที่ดี จัดบริการรักษาความสะอาดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ การจัดแผงโปร่ง ไม่แออัด เช่นที่เป็นอยู่เดิม ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งโครงสร้างและรูปแบบของอาคารตลาดสามย่าน ณ ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ พัฒนาตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงก่อสร้างตลาดสามยานแห่งใหม่ทดแทน ให้เป็นตลาดตัวอย่างสมกับเป็นตลาดที่อยู่ข้างเคียงเขตการศึกษา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริง ที่จะดำเนินการตลาดสดให้เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาลและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งใส่ใจผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ควบคู่ไปกับความสำเร็จทางการค้า และหวังว่าทุกท่านยังคงเล็งเห็นความสำคัญและเสน่ห์ของตลาดสด อันเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหาร เป็นที่รวมของผู้ค้าและผู้บริโภค ตลอดจนเป็นที่พบปะกันมีความเคลื่อนไหวและ มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน 

แผนที่
 

แหล่งที่มาของภาพ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์