ปกโครงงาน

รูปภาพของ wpkphanomkorn


                                                                          โครงงานคณิตศาสตร์
                                                       เรื่อง  เรขาคณิตสนุกเปลี่ยนชุดประจำชาติอาเซียน

                                                                                คณะผู้จัดทำ
                                                                     เด็กหญิงญดาพร  พุทธาวงษ์
                                                                      เด็กหญิงวราภรณ์  หมายมั่น
                                                                         เด็กหญิงชลิดา  จิตรชัย

                                                                                  ที่ปรึกษา
                                                                           นางพนมกร  พลศิลป์

                                                                          อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ
                                                                       นางสาวกานดา    ทำนองดี
                                                                      นางนฤมล      ฤทธิกำกับการ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 184 คน กำลังออนไลน์