บ้านศิลปิน

รูปภาพของ sss28641

ภาพโดย น.ส.เบญจมาส รุ่งศรานนท์

 

            วัดกำแพงเป็นวัดโบราณที่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏ หลักฐานทางเอกสารแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในช่วงเวลาใด จากการพิจารณา ลักษณะทางศิลปสถาปัตยกรรม เท่าที่ยังพอปรากฏอยู่ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าวัดกำแพงนี้ น่าจะสร้างขึ้นในช่วงอยุธยาตอนกลางค่อนมา ทางตอนปลาย โดยอาจเป็นวัดสำคัญในสมัยที่เมืองธนบุรีศรี มหาสมุทร ที่ยังคงมีศูนย์กลางเมือง ตั้งอยู่บริเวณวัดศาลาสี่หน้าหรือ วัดคูหาสวรรค์ในปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการโยกย้ายไปตั้งใหม่ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณวัดแจ้ง หรือวัดอรุณราชวราราม ภายหลังจากที่มีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงย่านบางกอกใน รัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราชแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณา รูปแบบทางศิลปสถาปัตยกรรม ของวัดโบราณในบริเวณใกล้เคียง ก็พบว่า มีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็น สมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายเช่นกัน รูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ของวัดกำแพงที่ปรากฏในปัจจุบัน นี้ สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบซึ่งถูกซ่อมบูรณะครั้งใหญ่ ในราวสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการกล่าวคือ
รูปภาพของ ssspoonsak
 • แจ้งส่งเรียบร้อย 5 คะแนน
 • หน้าแรกสวยงาม 5 คะแนน
 • เนื้อหา 5 หน้าแรกครบ 5 คะแนน
 •  

  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์