การเปลี่ยนเลขฐาน

1.(259)10 = (100000011)2               
2.(654)10 = (1010001110)2      

3.(38)10 = (100110)2      

 

วิธีทำข้อ 3

(38)10 =(?)2
38/2 เศษ 0
19/2 เศษ 1
9/2 เศษ 0
4/2 เศษ 0
2/2 เศษ 0
1

ตอบ (100110)2 

 

4.(A07)16 = (2567)10 = (101000000111)2                                

5.(951)16 = (2385)10 = (110001110001)2                                 

6.(F1C)16 = (3868)10 = (111100011100)2     

 

วิธีทำข้อ 4

(Ax16^2)+(0x16)+7= (2567)10  

2567/2 เศษ  1            
1283/2 เศษ  1            
641 /2  เศษ  1            
320/2   เศษ  0            
160/2   เศษ  0            
80/2     เศษ  0            
40/2     เศษ  0            
20/2     เศษ  0            
10/2     เศษ  0            
5/2      
เศษ  1            
2/2       เศษ  0

ตอบ (101000000111)2 

 

7.(1101101)2 =(6D)16       
8.(10011101)2 =(9D)16         

9.(11001001)2 =( C9)16 

 

วิธีทำข้อ 8  


แบ่ง 1001 1101


_________________________________
    8          |    4       |    2       |    1       |
_________________________________
    1          |    0      |    0       |    1       |              8+1 = 9


    1          |    1      |    0       |    1       |              8+4+1=13= D             

ตอบ 9D 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 213 คน กำลังออนไลน์