ม.มหิดลเปิดรับบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มากกว่า 200 สาขา มีรายละเอียดต่อไปนี้
 
กำหนดการเปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556
รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2556
รับสมัครเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ดูรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th/
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00   
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  6 ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
2. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th/
 
 
ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์