ม.กรุงเทพรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2555 

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การเงิน การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารตรา 

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการโรงแรม การจัดการธุรกิจสายการบิน ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ Hotel and Restaurant Management (International Program) 

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สถานที่รับสมัคร 

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาเขตรังสิต : ณ Admissions Cafe  อาคาร A2 ชั้น 1 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) 

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครสอบคัดเลือก สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนน GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือกตรงในระบบ Admission GAT/PAT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.bu.ac.th

 

ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์