ม.ธรรมศาสตร์เปิดรับป.โท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับ ปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 
สมัครผ่านระบบ online ที่ http://grad.bus.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2556 
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718-9 E-mail: gradfca@tu.ac.th    
       
ขั้นตอนการสมัครสอบ
ส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้อง 124 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบโครงการ MRE”
 
หลักฐานการสมัครสอบ
1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/TOEFL/IELTS/TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P (คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ผลสอบ SMART-II ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  
ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้กับโครงการฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2556
 
-การสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ Thammasat University Graduate English Test (TU-GET) ผ่านเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ตามรอบที่กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2223-3758-9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3 E-mail : tugetlitu@gmail.com
-การสมัครสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II) ผ่านเว็บไซต์ http://smart.bus.tu.ac.th ตามรอบที่กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร 0-2226-4511 E-mail: smart@tu.ac.th
 
ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com    
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์