มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี สอบคัดเลือกวิธีพิเศษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร
-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
-เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นับจนจบภาคการเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
 
รับสมัครออนไลน์ http://entrance.surat.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป จากนั้นนำไปชำระเงินค่าสมัคร ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ไปทางไปรษณีย์และจ่าหน้าซองส่งถึง านสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 (วงเล็บมุมซองสมัครเรียนโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555
สอบข้อเขียน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานสนับสนุนวิชาการ อาคารบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7735-5450 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Facebook: ม.อ.สุราษฯ รับนักศึกษาใหม่
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
    
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์