ราชมงคลอีสาน รับนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2556 
 
หลักฐานประกอบการสอบคัดเลือก
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
4. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
 
วิธีการสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. สามารถดูรายละเอียดระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  และวิธีการกรอกข้อมูล   ทางเว็บไซต์  www.oapr.rmuti.ac.th หมายเหตุ  นักศึกษาต่างชาติให้ดำเนินการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน   ถูกต้อง   และชัดเจน
3. ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่กรอกในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร  เมื่อผู้สมัคร ยืนยันการสมัคร เรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ หากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขอให้ดำเนินการสมัครใหม่  และพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    www.rmuti.ac.th  หรือ www.oapr.rmuti.ac.th
4. นำใบสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นชื่อ – สกุล และข้อมูลการสมัครของผู้สมัครนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2556
5. หรือสมัครด้วยตนเอง  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  2 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 - 24 กุมภาพันธ์  2556
 
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 E-mail: rmuti.oapr@gmail.com
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
    
     
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์