จุฬาฯ รับสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และเทคโนโลยีปิโตรเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
-ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า 
สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
-ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นที่เทียบเท่า 
-มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5
-มีผลการสอบ TOEFL/ IELTS หรือ CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับดี
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 
1. ใบสมัคร 1 ชุด 
2. จดหมาย Recommendation Letter (จากอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) จำนวน 2 ฉบับ 
3. Transcript ตัวจริงเท่านั้น (กรณีที่จบการศึกษาแล้ว) ถ้ายังไม่จบให้ใช้ Transcript ฉบับล่าสุด (ฉบับจริง) 
4. Statement of Purpose (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) 
5. คะแนน Cu-TEP ในกรณีที่ยังไม่มีคะแนน CU-TEP และต้องการสมัครสอบกับวิทยาลัยฯ ต้องเสียค่าสมัครสอบเพิ่ม 600 บาท 
6. ค่าสมัคร 500 บาท 
 
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
หลักสูตรปริญญาโท ระหว่างมิถุนายน - 9 พฤศจิกายน 2555
หลักสูตรปริญญาเอก ตลอดทั้งปี
 
ขั้นตอนการสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยฯ ทุกวันทำการเวลาราชการ ที่ชั้น 2 สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-4113-4 โทรสาร 0-2611-7220
สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น) สามารถส่งเอกสารมาที่วิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ข้างต้น 
 
เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์
1. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท โดยท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ทางวิทยาลัยฯ มีให้ดังนี้ 
-ธ.กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เลขที่บัญชี 152-0-798974 สาขาสยามสแควร์ 
-ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เลขที่บัญชี 052-1-20326-0 สาขาสยามสแควร์ 
-ธ.ทหารไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เลขที่บัญชี 174-2-01363-2 สาขาสยามสแควร์ 
2. ถ้าต้องการสมัครสอบ CU-TEP โอนเงินค่าสมัคร 600 บาท ผ่านธนาคาร ข้างต้น พร้อมกับส่งหลักฐานการโอนเงินด้วย 
 
กรุณาติดต่อสำนักงานวิชาการชั้น 2 อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 จุฬาฯ ซอย12แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-4116, 0-2218-4113 โทรสาร 0- 2611-7220 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ppc.chula.ac.th/Tadmission.asp
 
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์