ราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
 
รอบคัดเลือกโควตา
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
สอบคัดเลือก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายงานตัว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม
 
รอบคัดเลือกทั่วไป
ภาคปกติ
จำหน่ายใบสมัคร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555- 6 มีนาคม 2556
รับสมัคร ในวันที่ 2-6 มีนาคม 2556
สอบคัดเลือก ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม
 
ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
จำหน่ายใบสมัคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 5 พฤษภาคม 2556
รับสมัคร ในวันที่ 8 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สอบคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายงานตัว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม
 
สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1110
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์