โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี 2556 กำหนดรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการรับสมัคร มี 2 รูปแบบ คือ
1. นักเรียนช้างเผือก โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่มีผลการเรียนดี สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
สิทธิประโยชน์
-ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
-ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
-ได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ฟรี 1 เล่ม
-ยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ (ให้สมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น) และค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง)
-ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทำการสอบภาควิชาการ
-สามารถสมัครเข้ารับคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรอบที่สอง โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคำแนะนำฯ
คุณสมบัตินักเรียนช้างเผือก มีดังนี้
-เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2554 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
-อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2542
-มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หมายเหตุ ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ
 
2. นักเรียนสมทบ   จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ แต่จะได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ฟรี 1 เล่ม โดยกำหนดให้สมัครสอบทางไปรษณีย์ และยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ
คุณสมบัตินักเรียนสมทบ มีดังนี้
-เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ของปีการศึกษา 2554 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
-คุณสมบัติอื่นๆ เหมือนนักเรียนช้างเผือก
หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
2. เขียนข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วลงชื่อผู้สมัคร (ใบสมัครใช้ถ่ายเอกสารได้)
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และจะต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ชัดเจน ผู้
สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ควรติดต่อขอหลักฐานดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อความสะดวกในการสมัคร)
หมายเหตุ  หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษามาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้
 
 
 
สมัครด้วยตนเอง  วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ และหน่วยกองบินต่างๆ ของ ทอ.ทั่วประเทศ
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
     
   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์