ประวัติของจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่
ตราประจำจังหวัด
 
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า
บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย เชียงใหม่
ชื่ออักษรโรมัน Chiang Mai
ชื่อไทยอื่นๆ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการ ธานินทร์ สุภาแสน
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2555)
นายกองค์การบริหาร บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2551)
ISO 3166-2 TH-50
สีประจำกลุ่มจังหวัด ███ สีฟ้าเข้ม
ต้นไม้ประจำจังหวัด ทองกวาว
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทองกวาว
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 20,107.057 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 2)
ประชากร 1,646,144 คน [2] (พ.ศ. 2554)
(อันดับที่ 5)