งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 • ให้นักเรียนรวมกลุ่มไม่เกิน 8 คน ต่อกลุ่ม สร้างบล็อกของกลุ่มตนเอง เล่าเรื่องราว "แหล่งเรียนรู้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล"    
 • เล่าด้วยข้อความ คนละอย่าง 10 เพจ พร้อมรูปภาพหรือวิดีโอประกอบ แล้วนำมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน
 • อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • องค์ประกอบของเนื้อหาในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
  • หน้าแรก (Homepage) ทุกคนในกลุ่มต้องสร้างเหมือนกัน
  • เนื้อหา แบ่งเป็นตอนๆ ประมาณ 3-5 ตอน เช่น ประวัติความเป็นมา การเดินทาง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นต้น
  • แหล่งอ้างอิง บอกที่มาของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปนำมาใส่ไว้ ยกเว้นรูปภาพหรือวิดีโอ ต้องอ้างอิงไว้ใต้รูปภาพหรือวิดีโอนั้น ดูวิธีการอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177
  • คณะผู้จัดทำ
 • องค์ประกอบในแต่ละหน้า มีดังนี้   
  • แบนเนอร์ เพื่อบอกว่าหน้านั้นคืออะไร
  • เมนูหลัก เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าหลักของเนื้อหา เช่น หน้าแรก เนื้อหาเรื่องที่ 1 เนื้อหาเรื่องที่ 2 เนื้อหาเรื่องที่ 3 แหล่งอ้างอิง คณะผู้จัดทำ
  • เนื้อหา ประกอบด้วยข้อมูล รูปภาพหรือวิดีโอ
 • ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
  • ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานดังนี้
  • หน้าแรกเสร็จแล้วแจ้งส่ง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • งานก้าวหน้าร้อยละ 50 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
  • เสร็จทั้งโครงงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 น. 
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น แจ้งส่งค่ะ เนื้อหาหน้าแรกอยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

รูปภาพของ sss28501

ส่งงานหน้าแรก   http://thaigoodview.com/node/143539

งานหน้าเนื้อหา 1-10ค่ะ     http://thaigoodview.com/node/149629 

รูปภาพของ sss28412

ส่งงาน 10 หน้า คะ

http://www.thaigoodview.com/node/143878

รูปภาพของ sss28644

http://www.thaigoodview.com/node/143866

แจ้งส่งงานใหม่คะ

รูปภาพของ sss28534

ส่งงานใหม้่คะ หน้า 1-10   

http://www.thaigoodview.com/node/150029

รูปภาพของ sss28510

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/135176?page=0%2C0

รูปภาพของ sss28644

http://www.thaigoodview.com/node/143866?page=0%2C0 หน้าแรก

http://www.thaigoodview.com/node/143866?page=0%2C1 งาน 10 หน้า

 

รูปภาพของ sss28490

ลิ้งหน้าเพจแรก http://thaigoodview.com/node/143870

ลิ้งงาน 10 หน้า (อยู่ในลิ้ง Grilliku สีส้มตัวที่สอง)

 http://thaigoodview.com/node/146724

รูปภาพของ sss28640

http://www.thaigoodview.com/node/143525

รูปภาพของ sss28662

ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/143860 

รูปภาพของ sss30039

แจ้งส่งคะ 

หน้าแรก       http://www.thaigoodview.com/node/143522

หน้าที่ 1 การเดินทาง http://www.thaigoodview.com/node/149623

หน้าที่ 2-5  ประวัติพระราชวัง สราณรมย์ http://www.thaigoodview.com/node/149625

หน้าที่ 6-8  กว่าจะมาเป็นสวนสราญรมย์ http://www.thaigoodview.com/node/149626

รูปภาพของ sss28630

ส่งงานใหม่ 10 หน้าค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/148071

รูปภาพของ sss28468

http://www.thaigoodview.com/node/143536

หน้าแรก 

 http://www.thaigoodview.com/node/150961

10 หน้า 

รูปภาพของ sss28005

http://www.thaigoodview.com/node/146730

ส่ง งาน 10 หน้า  เลขที่ 1

รูปภาพของ sss28535

http://www.thaigoodview.com/node/146728

รูปภาพของ sss28530

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/146726

รูปภาพของ sss28520

http://www.thaigoodview.com/node/146727

รูปภาพของ sss30043

http://www.thaigoodview.com/node/143532  เพจ
http://www.thaigoodview.com/node/144139   หน้า 21
http://www.thaigoodview.com/node/144140  หน้า  22
http://www.thaigoodview.com/node/144141   หน้า  23
http://www.thaigoodview.com/node/144142    หน้า 24
http://www.thaigoodview.com/node/144143    หน้า  25
http://www.thaigoodview.com/node/144144     หน้า 26
http://www.thaigoodview.com/node/144145     หน้า  27
http://www.thaigoodview.com/node/144146     หน้า  28
http://www.thaigoodview.com/node/144147     หน้า  29
http://www.thaigoodview.com/node/144148     หน้า 30

รูปภาพของ sss30058
รูปภาพของ sss28646

http://www.thaigoodview.com/node/143876 ส่งงานค่ะ :))

รูปภาพของ sss28566

ส่งงานค๊า

http://www.thaigoodview.com/node/146725

รูปภาพของ sss28447

http://www.thaigoodview.com/node/143527              เพจ

http://www.thaigoodview.com/node/144129               หน้า11

http://www.thaigoodview.com/node/144130                   หน้า12

http://www.thaigoodview.com/node/144131                   หน้า13

http://www.thaigoodview.com/node/144132                   หน้า14

http://www.thaigoodview.com/node/144133                   หน้า15

http://www.thaigoodview.com/node/144134                   หน้า16

http://www.thaigoodview.com/node/144135                   หน้า17

http://www.thaigoodview.com/node/144136                   หน้า18

http://www.thaigoodview.com/node/144137                   หน้า19

http://www.thaigoodview.com/node/144138                   หน้า20

รูปภาพของ sss28583

http://thaigoodview.com/node/143519                    หน้าเพจ

http://thaigoodview.com/node/143897                    หน้า1

http://thaigoodview.com/node/143930                                หน้า2

http://thaigoodview.com/node/144121                                หน้า3

http://thaigoodview.com/node/144122                                หน้า4

http://thaigoodview.com/node/144123                                หน้า5

http://thaigoodview.com/node/144124                                หน้า6

http://thaigoodview.com/node/144125                                หน้า7

http://thaigoodview.com/node/144126                                หน้า8

http://thaigoodview.com/node/144127                                หน้า9

http://thaigoodview.com/node/144128                                    หน้า10

รูปภาพของ sss28643

http://www.thaigoodview.com/node/146723

รูปภาพของ sss28543

ส่งงานใหม่คะ

http://www.thaigoodview.com/node/143874

รูปภาพของ sss30039

http://www.thaigoodview.com/node/143522

 

ส่งคะ  

รูปภาพของ sss28534
 
 
 
รูปภาพของ sss28784

http://www.thaigoodview.com/node/143885

รูปภาพของ sss28478

http://www.thaigoodview.com/node/143884

รูปภาพของ sss28571

http://www.thaigoodview.com/node/143883

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์