งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 • ให้นักเรียนรวมกลุ่มไม่เกิน 8 คน ต่อกลุ่ม สร้างบล็อกของกลุ่มตนเอง เล่าเรื่องราว "แหล่งเรียนรู้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล"    
 • เล่าด้วยข้อความ คนละอย่าง 10 เพจ พร้อมรูปภาพหรือวิดีโอประกอบ แล้วนำมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน
 • อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • องค์ประกอบของเนื้อหาในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
  • หน้าแรก (Homepage) ทุกคนในกลุ่มต้องสร้างเหมือนกัน
  • เนื้อหา แบ่งเป็นตอนๆ ประมาณ 3-5 ตอน เช่น ประวัติความเป็นมา การเดินทาง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นต้น
  • แหล่งอ้างอิง บอกที่มาของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปนำมาใส่ไว้ ยกเว้นรูปภาพหรือวิดีโอ ต้องอ้างอิงไว้ใต้รูปภาพหรือวิดีโอนั้น ดูวิธีการอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177
  • คณะผู้จัดทำ
 • องค์ประกอบในแต่ละหน้า มีดังนี้   
  • แบนเนอร์ เพื่อบอกว่าหน้านั้นคืออะไร
  • เมนูหลัก เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าหลักของเนื้อหา เช่น หน้าแรก เนื้อหาเรื่องที่ 1 เนื้อหาเรื่องที่ 2 เนื้อหาเรื่องที่ 3 แหล่งอ้างอิง คณะผู้จัดทำ
  • เนื้อหา ประกอบด้วยข้อมูล รูปภาพหรือวิดีโอ
 • ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
  • ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานดังนี้
  • หน้าแรกเสร็จแล้วแจ้งส่ง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • งานก้าวหน้าร้อยละ 50 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
  • เสร็จทั้งโครงงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 น. 
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น แจ้งส่งค่ะ เนื้อหาหน้าแรกอยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

รูปภาพของ sss28386

http://www.thaigoodview.com/node/142130?page=0%2C0

ส่งงาน 10 หน้าค่ะ

รูปภาพของ sss28403

ส่งงานหน้า 5-10 ค่ะ  Laughing

 http://www.thaigoodview.com/node/142134?page=0%2C0

รูปภาพของ sss28378

ส่งงานค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/143166

 

รูปภาพของ sss28419

http://thaigoodview.com/node/143172

ส่งงานค่ะ 

รูปภาพของ sss28378

อาจารย์ค่ะขอพื้นที่รูปหน่อยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143166

รูปภาพของ sss28465

อาจารย์ขอพื้นที่รูปหน่อยค่ะ:)

รูปภาพของ sss28435

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/149582

 

รูปภาพของ sss28410

ส่งงานใหม่

  http://thaigoodview.com/node/142131

รูปภาพของ sss28403

 

 ส่งงานค่ะ Smile

http://www.thaigoodview.com/node/142134

รูปภาพของ sss28385
รูปภาพของ sss28385

10 หน้าค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/142132

รูปภาพของ sss28433

ส่งงานค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/143102

 

รูปภาพของ sss28419

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143172

รูปภาพของ sss28377

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143165  >> หน้าแรก

http://www.thaigoodview.com/node/148032  >> หน้าที่ 2- 10

รูปภาพของ sss28384

ขอเพิ่มพื้นที่รูปคะ

 

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143164

รูปภาพของ sss28465

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143167

รูปภาพของ sss28378

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143166

รูปภาพของ sss28502

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143160

http://www.thaigoodview.com/node/149648

http://www.thaigoodview.com/node/149581

http://www.thaigoodview.com/node/149847

http://www.thaigoodview.com/node/149849

รูปภาพของ sss28397

ส่งงานค่ะ

http://thaigoodview.com/node/144268

วิสสุตา  ลีเลิศมงคลกุล  ม.6/6 เลขที่ 15

รูปภาพของ sss28456

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143119

ณัฐชา คุราเลิศทรัพย์ เลขที่ 34 ม.6/6

รูปภาพของ sss28443

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143126

พิมพ์ชนก ธีระพงศานนท์ เลขที่ 32 ม.6/6

รูปภาพของ sss28432

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143124

วาสนา เจริญศักดิ์ เลขที่ 29 ม. 6/6

รูปภาพของ sss28445

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/143159

อริศรา บุญเฉย เลขที่ 33 ม.6/6

รูปภาพของ sss28421

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143125

พรนภัส จิตตสินนวา เลขที่ 27 ม.6/6

รูปภาพของ sss28429

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/143127

กัลยลักษณ์ วัชรมงคลสุข เลขที่ 28 ม.6/6

รูปภาพของ sss28394

 

ส่งงานใหม่ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/144282  Laughing

นางสาว  วิลาสินี  กระแสโท   ม.6/6  เลขที่  14

 

อันใหม่ 10 หน้าค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/147139

 

รูปภาพของ sss28391
งานครั้งที่ 1/2555
กวินนา  ตระกูลศีลธรรม  เลขที่ 13 
5 หน้าแรกค่ะ
5 หน้าหลังค่ะ
รูปภาพของ sss28402

http://www.thaigoodview.com/node/143163

 

นางสาวชยาภรณ์  สิทธิปิยะกมล  เลขที่ 18 ม.6/6 

 ส่งงาานใหม่ 12 หน้าค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/146955  

รูปภาพของ sss28382

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/144262

นางสาวธนาพร    กังสวิวัฒน์   ชั้นม.6/6  เลขที่ 7

รูปภาพของ sss28407

http://www.thaigoodview.com/node/143142

 

นางสาวธนิตา  ปัญญาพุทธิสาร  เลขที่21  ม.6/6

รูปภาพของ sss28380

http://www.thaigoodview.com/node/143820

 

นางสาวอาริยา  รินจังหรีด  เลขที่ 5 ม.6/6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์