ห้องเรียนครูนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ rsmniphon

ห้องเรียนครูนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555

 

               ความรู้เริ่มต้นจากการอ่าน                           

ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นสมัยใหม่โดยไม่ใข่ชาติตะวันตก
ญี่ปุ่นมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ร้อยละ99ตัวเลขนี้เกิดจาก การสนับสนุนจากระบบการศึกษา ค่านิยม
และวัฒนธรรมการอ่าน

 

ญึ่ปุ่นในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากจุดจบที่ย่อยยับของสงคราม วินัยของคนญี่ปุ่นเกิดจากอะไร

สำนึกส่วนรวมคือ รากฐานทางวัฒนธรรม ที่เริ่มจากธรรมชาติและการนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง ความสะอาด ละเอียดลออ
มีมารยาทอย่างสุดซึ้ง วินัยสุดเคร่ง ก่อความกดดันสุดโต่ง คิดค้นเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้ชีวิต
จากผู้แพ้สงคราม สู่ความร่ำรวยและสุขสบาย มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก (See more)

ม. 2 ง20250 การออกแบบสร้างเครื่องบินพลังยาง
หน่วยที่ 1 หลักการบินเบื้องต้น  หลักการบิน2
หน่วยที่ 2 การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนด้วยกระดาษ
หน่วยที่ 3 การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยโฟมแบบที่ 1
หน่วยที่ 4 การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยโฟมแบบที่ 2
หน่วยที่ 5 OCOP 
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 10 คะแนน

ม. 3/12 ง20259 โครงงานคอนโทรลเลอร์ 
หน่วยที่ 1 การเขียนคำสั่งควบคุมภาษาซี ด้วยคำสั่ง if, if else, case
หน่วยที่ 2 การเขียนคำสั่งควบคุมภาษาซี ด้วยคำสั่ง for, while, do while
หน่วยที่ 3 การสร้างโครงงานสร้างสรรค์ด้วยไมโครคอนโทรลIPST
หน่วยที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุม IPST-BOARD
หน่วยที่ 5 การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ IPST-BOT
หน่วยที่ 6 OCOP 
สอบกลางภาค 10 คะแนน
สอบปลายภาค 10 คะแนน

ม. 4/12 ง31102 การออกแบบและเทคโนโลยี  (intro)
ภาระงานที่ 1 ให้นักเรียน ม. 4/12 คลิกผ่านlink นี้ เพื่อเข้าไปรายงานตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนภาคเรียนนี้(25คน) 
หน่วยที่ 1 พื้นฐานทางเทคโนโลยี 
หน่วยที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยี
หน่วยที่ 3 ผลกระทบทางเทคโนโลยี
ภาระงานที่ 2 ให้นักเรียน ม. 4/12 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย (0 คน) 
หน่วยที่ 4 หลักการออกแบบ
เรียนรู้วิธีใช้งานโปรแกรมPro-Desktop ด้วยการฝึกเขียนแบบโต๊ะ
ภาระงานที่ 3 ให้นักเรียน ม. 4/12 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย
- งานเขียนแบบชิ้นที่ 1 เขียนแบบถังขยะแบบเหลี่ยม แบบกลม ด้วยโปรแกรมPro-Desktop
- งานเขียนแบบชิ้นที่ 2 เขียนแบบสร้างโคมไฟ ด้วยโปรแกรม Pro-Desktop
ภาระงานที่ 4 ให้นักเรียน ม. 4/12 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย  
หน่วยที่ 5 กระบวนการทางเทคโนโลยี
ภาระงานที่ 5 -  ออกแบบและสร้าง กล่องบรรจุภัณฑ์ ตามจุดประสงค์ที่กำหนด 
ภาระงานที่ 6 -  ออกแบบและสร้าง ด้วยการฝึกมองอดีต วิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ภาระงานที่ 7 -  การสร้าง เครื่องบินพลังยางด้วยโฟมอัดและวัสดุท้องถิ่น
ภาระงานที่ 8 -  ออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยางปีกโฟมอัดให้บินนานและบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 
หน่วยที่ 6 OCOP

สอบกลางภาค (7 ม.ค. - 11 ม.ค.)
สอบปลายภาค (25 ก.พ. - 1 มี.ค.)

ม. 4/13 ง31102 การออกแบบและเทคโนโลยี (intro)
ภาระงานที่ 1 ให้นักเรียน ม. 4/13 คลิกผ่านlink นี้ เพื่อเข้าไปรายงานตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนภาคเรียนนี้(10คน) 
หน่วยที่ 1  พื้นฐานทางเทคโนโลยี
หน่วยที่ 2 ประเภทของเทคโนโลยี
หน่วยที่ 3 ผลกระทบทางเทคโนโลยี

ภาระงานที่ 2 ให้นักเรียน ม. 4/13 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย (11 คน)
หน่วยที่ 4 หลักการออกแบบ
เรียนรู้วิธีใช้งานโปรแกรมPro-Desktop ด้วยการฝึกเขียนแบบโต๊ะ
ภาระงานที่ 3 ให้นักเรียน ม. 4/13 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย
- งานเขียนแบบชิ้นที่ 1 เขียนแบบถังขยะแบบเหลี่ยม แบบกลม ด้วยโปรแกรมPro-Desktop
- งานเขียนแบบชิ้นที่ 2 เขียนแบบสร้างโคมไฟ ด้วยโปรแกรม Pro-Desktop
ภาระงานที่ 4 ให้นักเรียน ม. 4/13 คลิกผ่านlink นี้ เข้าไปทำกิจกรรมที่มอบหมาย  
หน่วยที่ 5 กระบวนการทางเทคโนโลยี
ภาระงานที่ 5 -  ออกแบบและสร้าง กล่องบรรจุภัณฑ์ ตามจุดประสงค์ที่กำหนด 
ภาระงานที่ 6 -  ออกแบบและสร้าง ด้วยการฝึกมองอดีต วิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ภาระงานที่ 7 -  การสร้าง เครื่องบินพลังยางด้วยโฟมอัดและวัสดุท้องถิ่น
ภาระงานที่ 8 -  ออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยางปีกโฟมอัดให้บินนานและบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด  
หน่วยที่ 6 OCOP 
สอบกลางภาค (7 ม.ค. - 11 ม.ค.)
สอบปลายภาค (25 ก.พ. - 1 มี.ค.)

 

หลักพื้นฐานการบิน

1. แรงยก

2. แรงดึงดูดของโลก

3.แรงขับไปข้างหน้า

4.แรงต้านทาน

อาจารย์ครับ ผม rsm 51931 รหัสเก่าผมลืม ผมเลใช้ rs51931 แทนครับ

ผมเด็กชายเจษฎา  วีริยาสรร ม.2/1 เลขที่ 15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์