แบบทดสอบก่อนเรียน ม.5 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2007

รูปภาพของ sarayut

แบบทดสอบ การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น บทที่ 1 เปิดปมชมฐานข้อมูล จำนวน 10 ข้อ

แบบทดสอบก่อนเรียน การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น
โดย ครูสรายุทธ ขาวขำ
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่


กรุณาป้อนข้อมูลก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

ชื่อ-นามสกุล    เลขที่    ชั้น/ห้อง

เริ่มเวลาทดสอบ
เวลาที่ใช้สอบ นาที
เหลือเวลาอีก นาที

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว


ข้อที่ 1)
ฐานข้อมูลคืออะไร
    การรวบรวมแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ
    ที่เก็บข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน
    โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่
    แฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามรถถึงข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้


ข้อที่ 2)
แถบที่แสดงชื่อโปรแกรมที่ใช้งานอยู่คือข้อใด
    Control Windows
    Menu Bar
    Title Bar
    Object


ข้อที่ 3)
เรคคอร์ด (Record) คือข้อใด
    ชื่อของตาราง
    กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
    ชื่อของข้อมูลที่ต้องการจะเก็บในตาราง
    รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเก็บในตาราง


ข้อที่ 4)
ข้อใดเรียงลำดับของหน่วยข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
    บิท , ไบท์ , ระเบียน , ฟิลด์
    บิท , ไบท์ , แฟ้ม , ระเบียน
    บิท , ระเบียน , แฟ้ม , เขตข้อมูล
    บิท , ไบท์ , เขตข้อมูล , ระเบียน


ข้อที่ 5)
ข้อดีของโปรแกรม Microsoft Access คือ
    ง่ายต่อผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม
    มี ภาษาระดับสูง กับ ระดับกลาง สำหรับเขียนโปรแกรม
    สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table กับ Table ง่าย
    ใช้ภาษาระดับต่ำที่ง่ายในการเขียนโปรแกรม


ข้อที่ 6)
ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ
    เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
    เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
    เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บ และสำรองข้อมูล
    เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ความขัดแย้ง หรือความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล


ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access 2007
    start>All Programs>Access2007
    start>All Programs>Microsoft>Access2007
    start>AllPrograms>Microsoft>Microsoft Access2007
    start>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office Access2007


ข้อที่ 8)
ตาราง,แบบสอบถาม,ฟอร์ม,...อยู่ในแถบใด
    แถบเมนู
    แถบสถานะ
    แถบออบเจค
    แถบเครื่องมือ


ข้อที่ 9)
ในการสร้างฐานข้อมูล จะต้องสร้างสิ่งใดก่อน
    ฟอร์ม
    ตาราง
    รายงาน
    แบบสอบถาม


ข้อที่ 10)
การสร้างฐานข้อมูลเปล่าใน MS Access 2007 ข้อใดต้องทำก่อนข้ออื่น ๆ
    กำหนดความสัมพันธ์
    ตั้งชื่อฐานข้อมูล
    กำหนดเอนทิตี้
    ตั้งชื่อตาราง
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์