งานทัศนศิลป์

รูปภาพของ nbssunisa

งานทัศนศิลป์

งานทัศนศิลป์ หมายถึง งานศิลปะชนิดต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้ด้วการมองเห็น ทำให้เกิดความพอใจ  สบายใจ  และอิ่มเอมใจ  จนทำให้เกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่สวยงามของงานศิลปะึ้ในจิตใจ

งานทัศนศิลป์รูปแบบต่าง ๆ ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนั้นมักสร้างสรรค์มาจาก  เส้นสี รูปร่าง  รูปทรง  จนเกิดเป็นผลงานศิลปะอีกมากมาย  เช่นงานพิมพ์  งานปั้น  งานวาดเป็นต้น

คุณค่าในงานทัศนศิลป์    งานทัศนศิลป์  เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามซึ่งเรารับรู้ได้ด้วยการมองเห็นและส่งผลไปถึงการรับรู้ทางด้านจิตใจ  ดังนั้นงานทัศนศิลป์จึงมีคุณค่าในการดำเนินชีวิตของเราในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

 ๑. ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยน    เช่น  การใช้ชีวิตร่ีวมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  การรู้จักแบ่งปัน   มีน้ำใจโอบอ้อมอารี  แลการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒.  ช่วยพัฒนาด้านจิตใจอารมณ์   เช่น  ทำให้ผู้เรียนอารมณ์ดี   แจ่มใส  มีความสุขในการทำงาน  ปลาบปลื้มใจในผลงานของตน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออกทางความคิดในด้านที่ดีและมีประโยชน์อีกด้วย

๓.  นำความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่นการรู้จักแต่งกายที่เหมาะสม  สวยงาม   การจัดตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้  การตกแต่งบ้านเรือน  การนำมาใช้ในการศึกษาเช่น  การทำป้ายนิเทศ  การทำรายงานเป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 114 คน กำลังออนไลน์