งานครั้งที่ 1 ม.2/13 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ bmskittima

งานครั้งที่ 1  ม.2/13  ครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล  ภาคเรียนที่ 2/2555

ให้นักเรียนเขียนหาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ครบทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 1 โครงงาน

แล้วเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 05.00 น.