อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35686

อาชีพในอาเซียน

อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียนในเบื้องต้นมี 7 อาชีพ คือ

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)

4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)

5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

แต่ละอาชีพมีลักษณะการทำงาน -

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services) : วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ

2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services) : ยาบาล (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ บุรุษพยาบาล) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์

3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services): บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก

จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น

4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications) : นักสำรวจปิโตรเลียม (Petroleum Explorer) เป็นสายอาชีพที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต และพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่มีคุณค่าและมีการนำใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยทั่วไปคำว่า นักสำรวจปิโตรเลียม

เป็นการกล่าวรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ใน 3 สาขา ได้แก่ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม(Petroleum Geologist) นักธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม(Petroleum Geophysicist) และวิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum Engineer) ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดิน

5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) : นักบัญชี เป็นผู้ประกอบกิจในด้านการบัญชี ซึ่งเป็นการวัด การเปิดเผยและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร นักลงทุน และเจ้าหน้าที่ภาษี

ตลอดจนผู้ทำการตัดสินใจอื่น ๆ ในการที่จะตัดสินใจแบ่งส่วนทรัพยากร

6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) : ทำงานด้านการรักษา โรคเหงือก โรคฟัน และความผิดปกติต่างๆในขากรรไกรรวมทั้งใบหน้า ตลอดจนช่วยแนะนำเรื่อง การดูแลป้องกัน เพื่อช่วยให้ประชาชน

มีสุขภาพปากและฟันดี ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึง สุขภาพร่างกายด้วย

7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) : ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย

ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศใด : ทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี โดยสมารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานเอกชนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษา

รายได้ของอาชีพ : รายได้ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สามารถขึ้นลงได้ตามตำแหน่งหน้าที่

ที่ต้องเคลื่อนย้ายในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

อาชีพที่สนใจจะไปประกอบอาชีพในอาเซียนจะเตรียมตัวอย่างไร : อาชีพที่สนใจคือ แพทย์ เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ทุกประเทศในอาเซียน

ขาดแคลนและต้องการเป้นอย่างมาก ที่สำคัญมีความมั่นคงในอาชีพสูง รายได้ขั้นต่ำนับว่าดี หากได้ไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน

การเตรียมตัว คงเน้นเรื่องภาษา การสื่อสารถือว่ามีความสำคัญมาก รวมถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานในแต่ละประเทศ อาจมีความต้องการไม่เท่ากัน

ความรู้ในวิชาแพทย์ก็ต้องควรศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆในอนาคต.

 

รูปภาพของ swk_35797

เนื้อหาละเอียด อ่านง่ายดี

รูปภาพของ swk35813

เนื้อหาละเอียด สีสันสวยงาม

รูปภาพของ swk39295

อ่านง่าย ชัดเจนดีค่ะ มีพิมพ์นิดนึงนะค่ะ "ขาดแคลนและต้องการเป้นอย่างมาก" ลองตรวจทานดูอีกทีนะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์