หลักการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

รูปภาพของ vorrawee

 

 หลักการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

 

การอ้างอิงบรรณานุกรม หมายถึง การอ้างอิงแหล่งสารนิเทศซึ่งเป็นทฤษฎี
ข้อมูล ความรู้ มาประกอบในผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อบอกแหล่งที่มาของสารนิเทศอันเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานเหล่า
นั้น การอ้างอิงที่ผู้จัดทำนำเสนอนี้เป็นระบบ
APA
(American Psychological Association) เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมจากสารนิเทศประเภทต่าง ๆ
มีดังนี้
                                                                                                                             

 

 หนังสือ

 การอ้างอิงหนังสือนั้นให้ระบุชื่อผู้ประพันธ์, ชื่อหนังสือ, เล่มที่
(ถ้ามี), เมืองที่พิมพ์ (ไม่จำเป็น), ชื่อสำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ และหมายเลข
ISBN

การอ้างอิงในบรรทัดนั้นควรเพิ่มหมายเลขหน้าที่เกี่ยวข้อง
และยังอาจเพิ่มเลขบทได้ตามความเหมาะสม เมื่อมีการเจาะจงหมายเลขหน้า ควรระบุวันเดือนปีที่พิมพ์หรือระบุว่าเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่เท่าใดด้วย
เพราะฉบับพิมพ์ครั้งถัดมาอาจมีจำนวนหน้าไม่เท่าเดิม

สำหรับการอ้างอิงในหนังสือที่มีผู้ประพันธ์หลายคนเขียนเป็นส่วน
ๆ แยกกัน ควรมี ชื่อผู้ประพันธ์
, ชื่อบท, ชื่อของบรรณาธิการหนังสือ, และชื่อของหนังสือและรายละเอียดอื่นข้างต้น

เมื่อหนังสือนั้นสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เช่น
กูเกิลบุคส์ จะเป็นประโยชน์มากหากคุณเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ว่าเมื่อคลิกเข้าไปในชื่อหนังสือแล้วจะนำผู้อ่านไปยังหน้าที่กำลัง
กล่าวถึงได้ทันที

 ตัวอย่างเช่น

Rawls, John. [http://books.google.com/books?id=kvpby7HtAe0C&pg=PA18
A Theory of Justice].
Harvard University Press, 1971, p. 18.

หมายเหตุ: ลิงก์ประเภทนี้ควรลิงก์ไปยังหนังสือที่มีหน้านั้นจริง ๆ
หากไม่มี ก็ไม่ควรเพิ่ม

บทความวารสาร

การอ้างอิงบทความวารสารให้ระบุชื่อผู้ประพันธ์, ปีที่พิมพ์ (บางครั้งให้รวมเดือนด้วย),
ชื่อเรื่องของบทความ (ในเครื่องหมายอัญประกาศ), ชื่อของวารสาร, ปีที่, ฉบับที่
และหมายเลขหน้า (คือ หมายเลขบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์บางแห่ง)

สำหรับการอ้างอิงในบรรทัดระบุแล้วในส่วนหนังสือข้างต้น

หากบทความนั้นสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์
ให้เพิ่มลิงก์ชื่อบทความไปยังหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

Carr A, Ory D (2006). [http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030496
Does HIV cause cardiovascular disease?]
PLoS Medicine, 3(11):e496.

บทความหนังสือพิมพ์

การอ้างอิงบทความหนังสือพิมพ์ให้ระบุชื่อหนังสือพิมพ์, วันเดือนปีที่พิมพ์, ชื่อผู้ประพันธ์
(ถ้ามี)
, ชื่อบทความ (ในเครื่องหมายอัญประกาศ)
และเมืองที่พิมพ์ หากไม่ระบุในชื่อหนังสือพิมพ์แล้ว หมายเลขหน้าไม่จำเป็นต้องระบุ

หากบทความนั้นสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์
ให้ลิงก์ชื่อบทความไปยังที่อยู่เว็บที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

หน้าเว็บ

การอ้างอิงหน้าเวิลด์ไวด์เว็บนั้นให้ระบุชื่อผู้ประพันธ์, ชื่อบทความ (ในเครื่องหมายอัญประกาศ)
ชื่อเว็บไซต์
, วันเดือนปีที่เผยแพร่ (ถ้าทราบ), วันที่คุณได้รับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น 2008-07-15 (จำเป็นต้องระบุหากไม่ทราบวันเดือนปีที่เผยแพร่) หมายเลขหน้าสามารถเพิ่มได้ถ้ามี

บันทึก

การอ้างอิงบันทึกเสียงให้ระบุชื่อของผู้ประพันธ์เพลงหรือคนเขียนบท, ชื่อของผู้แสดง, ชื่อเพลง
(ในเครื่องหมายอัญประกาศ)
, ชื่อของอัลบั้ม, ชื่อค่ายเพลง, ปีที่วางจำหน่าย, สื่อ (เช่น ตลับเทป, ซีดี, ไฟล์เอ็มพี3)

สำหรับการอ้างอิงภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ หรือบันทึกวิดีโอ ให้ระบุชื่อผู้กำกับ
(หรือผู้อำนวยการสร้างถ้าเทียบเท่ากัน)
,
ชื่อของนักแสดงคนสำคัญ, ชื่อของตอนนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศ
(ถ้ามี)
, ชื่อของภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์, ชื่อของสตูดิโอ, ปีที่เผยแพร่, สื่อ (เช่น ภาพยนตร์, ดีวีดี)

อ้างอิงตามที่คุณพบเจอ

อย่าอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่คุณไม่ได้พบเจอด้วยตัวคุณเอง
หากคุณอ่านหนังสือและมีระบุว่าหนังสือเล่มนั้นอ้างอิงจากหนังสืออีกเล่ม หนึ่ง ให้เขียนดังนี้

Smith, John. Name of Book I
Haven't Seen
, Cambridge University Press, 2009, p. 1
อ้างใน Paul Jones (ed.). Name
of Encyclopedia I Have Seen
. Oxford University Press, 2010, p. 2.

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 178 คน กำลังออนไลน์