ชนิดของคำ

รูปภาพของ chrprasert

ชนิดของคำ
คำ  เป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้เรื่อง ประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาคำโดด คำแต่ละคำในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเพื่อบอกหน้าที่ที่แตกต่างทางไวยากรณ์หรือเพื่อบอกความสัมพันธ์ของคำที่เรียงกันอยู่ในประโยค แต่แสดงความสัมพันธ์ของคำด้วยปรากฏร่วมกัน ของคำ และตำแหน่งที่ปรากฏก่อนหลังของคำ เมื่อคำปรากฏร่วมกันอาจทำหน้าที่แยกกันหรือรวมเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียวและทำหน้าที่เดียวกันก็ได้
แต่ละภาษามีคำเป็นจำนวนมาก และมีคำเกิดใหม่และเลิกใช้ไปอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่พูดภาษาเดียวกันอาจรู้จักคำจำนวนไม่เท่ากัน จึงยากที่จะระบุให้แน่นอนลงไปว่า ภาษาหนึ่งมีคำอยู่จำนวนกี่คำ แม้จะมีคำจำนวนมากและระบุจำนวนแน่นอนได้ยาก แต่ก็สามารถจัดให้แน่นอนลงไปได้ว่า มีกี่ประเภทหรือกี่ชนิด คำชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันมักทำหน้าที่อย่างเดียวกัน มีตำแหน่งและบริบทแน่นอนว่าปรากฏหน้าหรือหลังคำได้หรือไม่เหมือน ๆ กัน คำชนิดเดียวกันสามารถปรากฏในตำแหน่งเดียวกันและทำหน้าที่เดียวกันในวลีหรือประโยคเดียวกัน โดยไม่ทำให้โครงสร้างของวลีหรือประโยคนั้นเปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ์การจำแนกประเภทของคำมีหลายเกณฑ์ จำนวนชนิดของคำก็แตกต่างกันไป เช่น พระยาอุปกิตศิลปะสาร (๒๕๓๘ : ๗๐) จำแนกชนิดของคำออกเป็น ๗ ชนิด วิจินต์ ภาณุพงศ์ (๒๕๓๐ : ๕๑, ๒๕๓๔ : ๑๐๐) จำแนกชนิดของคำเป็น  ๒๖  ชนิด นววรรณ  พันธุเมธา (๒๕๔๙: ๔) จำแนกชนิดของคำเป็น  ๖  ชนิด ฯลฯ ส่วนหนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๓ จำแนกชนิดของคำในภาษาไทยออกเป็น  ๑๒  ชนิด โดยใช้เกณฑ์หน้าที่ เกณฑ์ตำแหน่งคำที่ปรากฏและสัมพันธ์กับคำอื่นและเกณฑ์ความหมายประกอบกัน คำทั้ง  ๑๒  ชนิด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำช่วยกริยา คำวิเศษณ์ คำบอกปริมาณ คำบอกกำหนด คำปฎิเสธ คำลงท้าย คำบุพบท คำเชื่อม คำลงท้าย และคำอุทาน คำบางชนิด อาจจำแนกเป็นชนิดย่อยได้อีก คำชนิดต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ ชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำในภาษาไทยมีทั้งหมด  ๑๒  ชนิด คือ

     ๑.  คำนาม

      ๒.  คำสรรพนาม

จัดทำโดย นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน์ ร.ร.ฉวางร้ชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรฯ ๐๘๙๕๗๒๘๔๙๒

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์