แบบการเขียนโครงงาน

แบบการเขียนโครงงาน

 

เมื่อได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงงานแล้วตัดสินใจทำตามหัวข้อที่เลือกเสร็จแล้ว จึงเริ่มเขียนโครงงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ มีรูปแบบดังนี้

 

ชื่อโครงงาน …………………………………………………..

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

                1).......................................................

                2).......................................................

ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา( ระบุชื่อครูอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา)

                1).......................................................

ความสำคัญของโครงงาน......................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(เขียนอธิบายโครงงานนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไร  ทำไมต้องจัดทำ  มีหลักทฤษฏีใดสนับสนุน  ฯลฯ)

จุดมุ่งหมาย

                1.............................................................................................................................

                2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

                การศึกษาข้อมูลโครงงาน

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(เขียนข้อความที่มองเห็นแนวการดำเนินงาน เป็นหลักทฤษฏีหรือหลักวิชาการ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ)

                การดำเนินงาน

                วันเริ่มต้นโครงงาน.....................................วันสิ้นสุดโครงงาน.......................................

 

วัน เดือน ปี(ระยะเวลา) รายการปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                1.............................................................................................................................

                                2.............................................................................................................................

                                3.............................................................................................................................

                                4.............................................................................................................................

(ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ความคิดใหม่ ผลงานตรงตามจุดหมาย)

                 เอกสารอ้างอิง

                                1.............................................................................................................................

                                2.............................................................................................................................

                                3.............................................................................................................................

(ระบุหนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงทางวิชาการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์