การเขียนบรรยาย

รูปภาพของ nbssunisa

การเขียนบรรยาย  

   เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์  ลำดับเวลา  สถานที่  บุคคล  ผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจน    โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดงความคิด  บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์  ความคิดของตัวละคร และเข้าใจเรื่องทั้งหมด

     จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย

     การเขียนบรรยายใช้แสดงความคิดได้หลายรูปแบบ  เช่น ใช้ในคำประพันธ์แบบเล่าเรื่องเล่าเหตการณ์  การเขียนชีวประวัติ  การเล่านิทาน  การเขียนบันทึก  การให้ข้อมูล  การรายงานข่าว  เป็นต้น  การเขียนบรรยายเป็นการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่โดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง

ประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยาย

งานเขียนที่ใช้กลวิธีการเขียนบรรยาย  แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  อัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่าง ๆ

2.  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

3.  เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 314 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13993kub