การเขียนบรรยาย

รูปภาพของ nbssunisa

การเขียนบรรยาย  

   เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์  ลำดับเวลา  สถานที่  บุคคล  ผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจน    โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดงความคิด  บางครั้งอาจแทรกบทสนทนาตัวละครทำให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์  ความคิดของตัวละคร และเข้าใจเรื่องทั้งหมด

     จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย

     การเขียนบรรยายใช้แสดงความคิดได้หลายรูปแบบ  เช่น ใช้ในคำประพันธ์แบบเล่าเรื่องเล่าเหตการณ์  การเขียนชีวประวัติ  การเล่านิทาน  การเขียนบันทึก  การให้ข้อมูล  การรายงานข่าว  เป็นต้น  การเขียนบรรยายเป็นการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่โดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง

ประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยาย

งานเขียนที่ใช้กลวิธีการเขียนบรรยาย  แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  อัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่าง ๆ

2.  ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

3.  เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์