การเขียนพรรณนา

รูปภาพของ nbssunisa

การเขียนพรรณนา 

 หมายถึง การให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  บุคคล สัตว์  สถานที่  หรือเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยถ้อยคำพรรณนาที่ไพเราะเหมาะสมก่อให้เกิดจินตนาการ  เห็นความเคลื่อนไหว  จำนวน  สี  ขนาด  และได้ยินเสียงตามที่ผู้ส่งสารประสงค์

การเขียนพรรณนา

เป็นศิลปะการเขียนที่ผู้เขียนจะใช้วิธีการเลือกสรรถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการไปกับเนื้อเรื่อง  สามารถทำได้หลายวิธีโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานก็ได้  ดังนี้

1.  การใช้คำให้เหมาะสมทั้งเสียงและความหมาย  การเขียนพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการไปกับเนื้อหาได้นั้น ผู้เขียนจะต้องเลือกสรรถ้อยคำมาใช้ให้เหมาะสมไม่จะเป็นคำที่แสดงอาการเคลื่อนไหว  จำนวน  ลักษณะ หรือคำแสดงเสียง สี เพื่อเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน

2.  การแฝงความ    คือ ผู้เขียนจะไม่สื่อเนื้อความตรง ๆ ผู้อ่านต้องตีความเอง  ซึ่งจะทำให้เนื้อหามึความน่าสนใจ  กระตุ้นอารมณ์  ความรู้สึกร่วมผู้ของผู้อ่านให้มีต่องานเขียน

3.การใช้สำนวน  เป็นกลวิธีการเขียนพรรณนาอีกประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้ผุ้อ่านเกิดจินตนาการ  เข้าใจเนื้อหาและสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ชัดเจนมากขึ้น

4.  การเน้นข้อความโดยใช้คำซ้ำ คำซ้อน  เป็นกลวิธีการเขียนพรรณนาที่ช่วยเน้นย้ำอารมณ์ความรุ้สึกของผุ้อ่านให้เกิดจินตนาการที่เด่นชัดขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 416 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak