การเขียนพรรณนา

รูปภาพของ nbssunisa

การเขียนพรรณนา 

 หมายถึง การให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น  บุคคล สัตว์  สถานที่  หรือเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยถ้อยคำพรรณนาที่ไพเราะเหมาะสมก่อให้เกิดจินตนาการ  เห็นความเคลื่อนไหว  จำนวน  สี  ขนาด  และได้ยินเสียงตามที่ผู้ส่งสารประสงค์

การเขียนพรรณนา

เป็นศิลปะการเขียนที่ผู้เขียนจะใช้วิธีการเลือกสรรถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการไปกับเนื้อเรื่อง  สามารถทำได้หลายวิธีโดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานก็ได้  ดังนี้

1.  การใช้คำให้เหมาะสมทั้งเสียงและความหมาย  การเขียนพรรณนาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการไปกับเนื้อหาได้นั้น ผู้เขียนจะต้องเลือกสรรถ้อยคำมาใช้ให้เหมาะสมไม่จะเป็นคำที่แสดงอาการเคลื่อนไหว  จำนวน  ลักษณะ หรือคำแสดงเสียง สี เพื่อเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน

2.  การแฝงความ    คือ ผู้เขียนจะไม่สื่อเนื้อความตรง ๆ ผู้อ่านต้องตีความเอง  ซึ่งจะทำให้เนื้อหามึความน่าสนใจ  กระตุ้นอารมณ์  ความรู้สึกร่วมผู้ของผู้อ่านให้มีต่องานเขียน

3.การใช้สำนวน  เป็นกลวิธีการเขียนพรรณนาอีกประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้ผุ้อ่านเกิดจินตนาการ  เข้าใจเนื้อหาและสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ชัดเจนมากขึ้น

4.  การเน้นข้อความโดยใช้คำซ้ำ คำซ้อน  เป็นกลวิธีการเขียนพรรณนาที่ช่วยเน้นย้ำอารมณ์ความรุ้สึกของผุ้อ่านให้เกิดจินตนาการที่เด่นชัดขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์