การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงิน

การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงิน

 มีขั้นตอนการวิเคราะห์  และการหาคำตอบเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง มาลีมีเงินเป็น     เท่าของมาลัย  ถ้ามาลีมีเงิน  360  บาท  มาลัยมีเงินกี่บาท
วิธีทำ  สิ่งที่โจทย์ให้หาคือ มาลัยมีเงินกี่บาท
   ดังนั้น  ต้องสมมติให้มาลัยมีเงิน   y  บาท
  สิ่งที่โจทย์บอกคือ มาลีมีเงินเป็น      เท่าของมาลัย
  เขียนเป็นสมการได้ว่า          360       =       ( y )
  หาคำตอบของสมการ       โดยนำ     มาคูณทั้งสองข้าง
    ได้ว่า           
      600   =   y 
     หรือ        y    =   600
  ตรวจคำตอบ  แทนค่า   y    =   600 ในสมการ   360   =    ( y )
    ได้ว่า  360   =     (600)   เป็นสมการที่เป็นจริง
     ดังนั้น      y   =   600    เป็นคำตอบของสมการ
    นั่นคือ  มาลัยมีเงิน   600  บาท

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์