ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เปิดรับนักศึกษาใหม่ในโครงการเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
-สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75
-มีผลคะแนน GAT 85 (Part 2 ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และ PAT71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
-มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
-สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75
-ทั้งนี้ ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (IBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป
-มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา
-มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปิดภาคการศึกษา
-ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 3 ธันวาคม 2555-31 มกราคม 2556 (รับสมัครเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา0 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
-สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 18 กุมภาพันธ์-22 กุมภาพันธ์ 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2556
-รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่ 18 มีนาคม-19 มีนาคม 2556
-ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2556
 
สถานที่สมัครสอบ
โครงการเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ห้อง 5605 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0-2579-2800 ต่อ 5602, 5603 สามารถติดต่อสอบถามบุคลากรผู้รับผิดชอบ นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ โทรศัพท์ 0-2579-2800 ต่อ 5603 E-mail: heiji_sayuu@hotmail.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ www.facebook.com/eebakaset และ www.eeba.eco.ku.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-2579-2800 ต่อ 5602, 5603
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์