วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เปิดรับนักศึกษา

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
สาขาที่เปิดสอน : (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art
-หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
-หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (Creativity and Digital Media)
-หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์ (Computer Graphics and Games)
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
 
 
ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ณ อาคาร 31 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0-2160-1351
 
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์