วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
-มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
หลักฐานการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังให้ชัดเจน)
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด
-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 
สถานที่ซื้อใบสมัครและสมัครสอบ
-แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
-ห้องโอเปอเรเตอร์ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
การสมัครทางไปรษณีย์
-ดาวน์โหลดใบสมัคร/บัตรที่นั่งสอบ/ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบทาง www.slc.ac.th
-กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง ลงชื่อผู้สมัครสอบให้เรียบร้อยทั้งใบสมัครและบัตรที่นั่งสอบ
-นำใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปชำระเงินที่ธนาคารที่กำหนด จำนวน 300 บาท
-นำเอกสารที่ธนาคารคืนให้ แนบพร้อมกับชุดสมัครสอบ ส่งทางไปรษณีย์
-เมื่อวิทยาลัยได้รับเอกสารตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบัตรที่นั่งสอบให้ กรณีไม่ได้รับบัตรที่นั่งสอบ ให้ติดต่อแผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรที่นั่งสอบในวันที่สอบข้อเขียน
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556
 
สอบข้อเขียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-5304-12 ต่อ 63118
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์