ตารางธาตูชวนยิ้มม ^3^ ..1..

รูปภาพของ stn38443

  ตารางธาตุ   

ตารางธาตุ คือ ตารางที่ใช้แสดงธาตุเคมี คิดค้นขึ้นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย ดมีตรี เมนเดเลเนฟ ในปี พ.ศ. 2412 จากการสังเกตว่าเมื่อนำธาตุต่างๆมาเรียงตัวลำดับเลขอะตอม คุณสมบัติต่าง ๆ ของธาตุที่นำมาเรียงนั้นจะมีลักษณะคล้ายกันเป็นช่วง ๆ ซึ่งในปัจจุบันตารางธาตุได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วย

ประวัติของตารางธาตุ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2346 ถึง 2456 มีธาตุต่าง ๆที่พบในธรรมชาติประมาณ 63 ธาตุ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามจัดธาตุเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นตารางธาตุโดยในช่วงแรก ๆ นั้นแบ่งธาตุออกเป็นหมวดหมู่โดยอาศัยสมบัติของธาตุ ทั้งนี้ได้จากการสังเกตพบความคล้ายคลึงกันของสมบัติของธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ทำให้นำมาจัดเป็นตารางธาตุได้ เช่น แบ่งกลุ่มโดยอาศัยสมบัติเกี่ยวกับโลหะ-อโลหะ โดยอาศัยสมบัติของความเป็นกรด-เบสของธาตุ เป็นต้น ต่อมาเมื่อหามวลอะตอมของธาตุได้ จึงใช้มวลอะตอมมาประกอบในการจัดตารางธาตุ จนในปัจจุบันจัดตารางธาตุโดยอาศัยเลขอะตอม

จากความรู้ในทางฟิสิกส์ เคมี และดาราศาสตร์ พบว่าโลกนี้ประกอบด้วยธาตุต่างๆ มากกว่า 105 ชนิด พบอยู่ตามเปลือกโลกซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากัน เช่น Si และ Fe เป็นธาตุที่มีอยู่ในใจกลางโลกเป็นจำนวนมาก
ค.ศ.1817 Dobereiner พบว่าธาตุบางประเภทซึ่งประกอบไปด้วยธาตุ 3 ธาตุ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และเขาพบว่าน้ำหนักอะตอมของธาตุหนึ่งจะมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอมเฉลี่ยของธาตุอีกสองธาตุ เช่น ในหมู่ธาตุ Cl , Br และ I จะพบว่าค่าน้ำหนักอะตอมเฉลี่ยของ Br เท่ากับ น้ำหนักอะตอม Cl + น้ำหนักอะตอม I
ในทำนองเดี่ยวกันยังมีธาตุที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อีก 2 กลุ่ม คือ ธาตุสตรอนเตียม (Sr) แคลเซียม (Cl) และธาตุแบเรียม (Ba) อีกกลุ่มคือ หมู่ธาตุเซเลเนียม(Se) ธาตุซัลเฟอร์ (S) และธาตุเลทูเรียม ซึ่งธาตุหมู่ดังกล่าวเหล่านี้เรียกว่า Triads

ค.ศ. 1864 John A.R. Newlands ชาวอังกฤษได้เสนอการจัดธาตุต่างๆโดยเรียงตามน้ำหนักอะตอม ซึ่งเรียกการจัดแบบนี้ว่า Law of Octaves
ต่อมาได้มีการค้นพบค่าอะตอมมิคนัมเบอร์ โดย Henry Gwyn Jeffeys Moseleys (ค่าของอะตอมมิคนัมเบอร์ คือ จำนวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ) ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการจัดเรียงธาตุตามอะตอมมิคนัมเบอร์ แทนน้ำหนัก

ตารางธาตุของเดอเบอไรเนอร์
การจัดตารางธาตุนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 (ค.ศ. 1817) โดย โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ (Johaun Dobereiner) นักเคมีชาวเยอรมัน ได้นำธาตุต่าง ๆ ที่พบในขณะนั้นมาจัดเรียงเป็นตารางธาตุ โดยนำธาตุต่าง ๆ ที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันมาจัดไว้ในหมู่เดียวกัน หมู่ละ 3 ธาตุ เรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากในแต่ละหมู่ มวลอะตอมของธาตุที่อยู่กลางจะเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของธาตุที่เหลืออีก 2 อะตอม เรียกว่า กฎชุดสาม (law of triads หรือ Dobereine’s law of triads)

 

 

                                                     

 

 

                                       .............. KissKissKiss................                                  

 

 

รูปภาพของ stn38443

 สูตรการจำตารางธาตุอย่างง่ายๆ

มันก็ไม่ใช่สูตรอะไรมากก็แค่วิธีจำสัญลักษณ์ง่ายๆเท่านั้นเอง

สูตรนี้มาจากศิษย์เก่าของ สวนกุหลาบ  มุขบางอย่างอาจไม่เข้าใจกัน

 

ก็หมู่ IA นะก็มี H ก่อนใช่ม่ะ เขียนไป เสร็จแล้วก็ตามนี้ (ดูตารางประกอบไปด้วยนะ)

ไล่ นา กา รู สีฟ้า

Li = ไล่
Na = นา
K = กา
Rb = รู
Cs = สี
Fr = ฟ้า

หมู่ IIA

เบอ แมก กา ซา แบ หลา

Be = เบอ
Mg = แมก
Ca = กา
Sr = ซา
Ba = แบบ
Ra = หลา

Transition (คาบที่ 3) 

สตรีวิท ขาย หม้อ เหล็ก นิโคล ขุด สังกะสี

Sc = สะ
Ti = ตรี
V = วิท
Cr = ขาย
Mn = หม้อ
Fe = เหล็ก
Co = โคล
Ni = นิ
Cu = ขุด
Zn = สังกะสิ

คาบที่ 2 กึ่งโลหะ+อโลหะ ที่วงเล็บไว้คือไม่เกี่ยวกับธาตุนะครับ

E บ้า ฆ่า น้า ออฟ

B = (e)บ้า
C = ฆ่า
N = น้า
O , F =ออฟ

หมู่ IIIA

บอล แก ใน ทีม

B , Al = บอล
Ga = แก
In =ใน
Tl = ทีม

หมู่ IVA ดีบุกกับตะกั่วนี่คือธาตุจริงๆนะครับ (ศิวัฒที่เป็นดาราสะกดยังไงหว่า *-*)

ซี ศิวัฒน์ เจอ ดีบุก ตะกั่ว

C = ซี
Si = ศิวัฒน์
Ge = เจอ
Sn = ดีบุก
Pb = ตะกั่ว

หมู่ V

น้า แปส ห่ม สไบ

N = น้า
P , As = แปส
Sb = (ห่ม) สะ
Bi = ไบ

หมู่ VI

ออส ขอ สี ที เดียว พอ

O , S = ออส
Se = (ขอ) สี
Te = ที (เดียว)
Po = พอ

หมู่ VII

แฟน ครับ บ้าน ผม อยู่ นี่

F = แฟน
Cl = ครับ
Br = บ้าน
I = ผม
At = อยู่นี่

หมู่ VIIIA

เขาผู้ชาย หนี อาขับรถ สีแดง

He = เขาผู้ชาย
Ne = หนี
Ar = อา
Kr = ขับรถ
Xe = สี
Rn = แดง

แหล่งอ้างอิง  http://www.unigang.com/Article/8890

รูปภาพของ stn38443

http://www.thaigoodview.com/node/146184

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์